PE voorstel goede doelen aangenomen

geplaatst in: nieuws | 0

Een voorstel van Progressief Ermelo om alleen nog een symbolische heffing van € 1,00 te vragen voor het aanvragen van een vergunning voor het venten van goederen ten behoeve van goede doelen is aangenomen door de gemeenteraad. Twee jaar geleden was al een voorstel van PE aangenomen dat de vergunning voor het inzamelen van geld en goederen slechts € 1,00 zou gaan kosten.

Reden hiervoor was dat de raad het niet wenselijk achtte dat een deel van de opbrengst die verkregen wordt door het inzamelen van geld en goederen ten nut van het algemeen weer afgedragen zou moeten worden aan de gemeente middels de betaling van leges.

In de praktijk wordt, naast het rechtstreeks inzamelen van geld en goederen, ook gebruik gemaakt van het middel verkoop van goederen (venten), waarbij de opbrengst ten goede komt van het gekozen doel. De leges vergoeding hiervoor zou € 13,70 gaan bedragen.

Omdat het doel dat met ventactiviteiten beoogd wordt hetzelfde is als dat beoogd wordt met inzamelingen moest het tarief voor het verkrijgen van een vergunning hiermee dan ook in overeenstemming zijn volgens Progressief Ermelo. En met PE vonden ook het CDA, SP, SGP en Gemeentebelang dit. Samen een meerderheid in de raad. Tegen waren Christenunie en VVD.

Het is daarbij nadrukkelijk niet de bedoeling om inzamelen en venten ten eigen bate (voor de eigen vereniging of organisatie b.v.) goedkoper te maken. In de regeling komt te staan dat enkel het venten ten behoeve van doelen die vallen onder:

1. de criteria van de belastingdienst (stichtingen of verenigingen die aangemerkt zijn als algemeen nut beogende instellingen) of
2. erkend zijn door het Centraal Bureau Fondsenwerving en voorzien zijn van de CBF-keur vallen onder het tarief van € 1,00.

Aan de aanvrager wordt opgelegd de bewijsstukken hiervoor te overleggen gelijk bij het indienen van de aanvraag.