Voortgang ‘De Verbinding’

geplaatst in: 2009 | 0

Op 17 september 2009 stond de voortgang en en verstrekken van extra budget voor het project 'De Verbinding' op de raadsagenda. Laurens Klappe zei er het volgende over namens Progressief Ermelo:
Hoewel wij altijd sympathie hebben gehad voor het idee van woningbouw en winkelvoorzieningen op de locatie van de voormalige VAD hebben wij steeds meer bedenkingen gekregen.
Het is ons als Raad niet gemakkelijk gemaakt om positief te blijven.
Vanaf het begin zij we lekker gemaakt met een mooie maquette en lovende verhalen over de kwaliteitsimpuls die het terrein zou krijgen.
Gaandeweg doemden er donkere wolken op.

Die werden echter weggewuifd door het college.  Achter de schermen werd hard gewerkt. En alles liep op schema.
Nadat de crisis had toegeslagen kwamen er ook steeds meer signalen dat ook dit project hier onder te lijden had.
Maar het college was hard aan het werk en had er alle vertrouwen in. Een motie van de coalitiepartijen, in juni tijdens de behandeling van de kadernota, werd als een steun in de rug beschouwd van het college.

En nu, slechts enkele  maanden verder moet er meer dan een half miljoen bij.
Wat ons ook niet lekker zit er dat er tijdens de vorige vergadering veel vragen gesteld zijn en dat we pas gisteren antwoorden hierop gekregen hebben.
Ja, vorige week, tijdens een bijpraat sessie kregen we al wat nadere informatie.
De toelichting was niet echt overtuigend.
Onze bedenkingen zijn:
Duurzaamheid: wordt als eerste weer ingeleverd
Verbeteringen door commentaar Welstand: niet nagedacht
Alles  met elkaar moeten we concluderen dat de besluitvorming slecht gegaan is:
• Nog onduidelijk wat het plan gaat kosten: waarop is gevraagde bijdrage gebaseerd
• Het globale schetsplan biedt geen inzicht op type woningen en bijbehorende prijzen
• Gemeente gaat deel van promotie verzorgen
• Willen gaan beginnen met bouw kelder: risico van bouwstop
• Hoe sterk is de garantie dat de goedkopere woningen van de derde fase er komen?
• College gaat optreden als partner, is daartoe de kennis en capaciteit wel in huis?
• We moeten er maar op vertrouwen dat het goed gaat: we kennen de andere partner niet: Wie of wat is Loostad BV?
• Afspraken over te verstrekken bedrag zijn nog niet omschreven.
Met deze kanttekeningen staan we voor de vraag hoe nu verder.

Want we willen:
Een betere entree dorp
Er komen een aantal huurwoningen waar we blij mee zijn
Het is ook niet uit te leggen dat het terrein nog jaren braak blijft liggen
Nietsdoen en afwachten levert grote kapitaalvernietiging op.

Gezien de voorgeschiedenis van dit project verwachten we dat het college sluitende afspraken maakt met de ontwikkelaar voordat er ook maar een cent betaald wordt.
Ook dient het bedrag niet ineens overgemaakt te worden.

Met deze restricties is Progressief ermelo akkoord met het voorstel.