Bezuinigen – Aline Verhoef-Franken

geplaatst in: Algemeen, En dat vind ik | 0

Bezuinigen. Je hoort op dit moment niet anders en ook Ermelo staat voor het maken van keuzes. Geen makkelijk onderwerp. Wat doe ik daar als raadslid mee? Allereerst gaat het naar mijn mening om visie. Het gaat om bezuinigen én investeren. Dat is in het collegeprogramma een half jaar geleden mede door Progressief Ermelo vastgelegd. Concreet betekent dit dat we moeten investeren in bijvoorbeeld een aantrekkelijker centrum en in klimaatbeleid. Duurzaam investeren in de toekomst dus. Maar we moeten bezuinigen en ook dat kan en moet met visie. Niet alleen kijken naar wat minder kan, maar vooral hoe zaken anders en beter kunnen. Daarnaast zoek je contact met inwoners en organisaties, je gaat bijvoorbeeld de straat op. PE ging in gesprek met inwoners over hoe zij het geld zouden besteden. Dat leverde goede informatie op die ik als raadslid kan gebruiken bij de te maken keuzes. En dan straks moeten er in de gemeenteraad besluiten genomen worden. Belangen afwegen, het debat aangaan en uiteindelijk, beargumenteerd, kiezen. Werken vanuit een visie, in gesprek met inwoners en uiteindelijk durven kiezen. Ook bij moeilijke beslissingen als bezuinigingen is dat is je verantwoordelijkheid als raadslid. En dat vind ik! Aline Verhoef-Franken