Sociale werkvoorziening onder druk

geplaatst in: Algemeen | 0

Door Alex Kleijnen – Onze regionale sociale werkvoorziening de Inclusief Groep, heeft recentelijk flink in de aandacht gestaan. De aanleiding was divers. Allereerst was er in het najaar van 2010 de aankondiging dat het rijk in 2011 120 miljoen gaat bezuinigen op het WSW-budget. Voor de Inclusief Groep betekent dat een korting van 1,2 miljoen. Velen die de sociale werkvoorziening een warm hart toedragen, waaronder de fractie van Progressief Ermelo, zijn zich kapot geschrokken. Wat betekent dit voor de financiële situatie, de rol en positie van de Inclusief Groep en wat zij de consequenties voor het beleid? Voor de directie van de Inclusief Groep betekent het sowieso saneren en bezuinigen op de bedrijfskosten. Eind december 2010 ontving de raad nieuwe ‘input’. De 45 SW-medewerkers van de kwekerij in Elburg, lieten de raad per brief weten bezorgd te zijn over de voorgenomen sluiting van hun bedrijfsonderdeel. Daarnaast was er het verzoek van de aandeelhouders/eigenaren van de Inclusief Groep (de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Nijkerk) om een garantstelling voor een geldlening ten behoeve van een nieuw te bouwen bedrijfsverzamelgebouw. Met dit laatste hoopt de Inclusief Groep werk te behouden en nieuw aanbod te creëren. Daarbij deed de directie van de Inclusief Groep met klem een beroep op de gemeente(n) om bij aanbestedingen toch vooral niet de Inclusief Groep te vergeten bij het gunnen van werk. Medio januari 2011 vond er overleg plaats tussen raad en college. De raad is akkoord gegaan met garantverklaring voor de geldlening onder de voorwaarde dat de andere deelnemende gemeenten/aandeelhouders zulks ook doen, en dat was gelukkig het geval. En ondanks de sluiting van de kwekerij wordt niemand van de daar werkzame SW-medewerkers ontslagen want zij hebben immers allen een geldige indicatie. De mensen worden elders in het bedrijf herplaatst. Goed om te horen was in ieder geval dat Ermelo zo’n 7 ton aan diensten/arbeid aanbesteedt bij de Inclusief Groep. Hiermee steekt Ermelo redelijk gunstig af ten opzichte van de andere deelnemende gemeenten. Daarmee is voor de korte termijn de continuïteit verzekerd, maar….de zorgen zijn daarmee zeker niet van de baan. Integendeel. In de doorwerking van de rijksplannen op de WSW, lopen de bezuinigingen in 2015 op tot zo’n 600 miljoen! Ongelofelijk. Dat is geen kaasschaaf meer maar dat is snoeien, nee hakken! Het is een platte bezuiniging van het kabinet welke naar de mening van Progressief Ermelo ten koste gaat van de zwakste schouders. Want wij geloven niet dat reguliere werkgevers geneigd zullen zijn mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen ondanks de loondispensatie die het kabinet in het vooruitzicht stelt. Wie nu in de WSW zit, mag nog van geluk spreken want hij/zij valt onder een CAO en bouwt dus pensioen op. Dat is straks minder het geval. De forse bezuinigingen betekenen dat de toegang tot de sociale werkvoorziening moeilijk wordt gemaakt. De instroom zal sterk teruglopen. De zaak gaat op slot! De 200 mensen in de regio die nu nog op de wachtlijst van de Inclusief Groep staan, kunnen het hoogstwaarschijnlijk wel vergeten. Of het tij nog te keren valt? Progressief Ermelo heeft de uitgesproken verwachting dat college en gemeenteraad haar best zal doen om de regionale sociale werkvoorziening “in de lucht te houden” en hopelijk doen de andere 6 gemeenten ook mee.