PE peilt mening inwoners over bezuinigingen

geplaatst in: 2011 | 0

Armoedebeleid en zorg voor ouderen en gehandicapten. Inwoners vinden dat de belangrijkste onderwerpen waar de gemeente niet op mag bezuinigen. Dat was de uitkomst van de peiling die Progressief Ermelo zaterdag 2 april hield onder Ermelo’ers.

Inwoners konden 5 muntjes verdelen over 9 gemeentelijke onderwerpen. Ook konden ze zelf onderwerpen noemen. Naast het armoebeleid en de zorg werden ook het onderhoud van groen in het dorp en energie- en klimaatbeleid veel genoemd. Onderhoud wegen (vooral trottoirs), sport, cultuur en de schaapskooi kregen ongeveer evenveel stemmen. De minste muntjes gingen naar een parkeergarage.

Veel inwoners onderstreepten hun keuze voor armoedebeleid en zorg door er meerdere muntjes aan te geven. Bij het armoedebeleid werd regelmatig opgemerkt dat er veel stille armoede is en dat er meer gedaan moet worden om alle mensen die er recht op hebben ook te bereiken. Ook de woningbouw blijft de gemoederen van de inwoners bezig houden. Er is zorg over de (te) grote projecten enerzijds en anderzijds het gebrek aan woningen voor jeugd. Het leefbaar en aantrekkelijk houden van het dorp was een opmerking die ook veel gehoord werd. Daarbij werd het behoud van het groene karakter en de aandacht voor cultuur vaak genoemd.

PE was afgelopen zaterdag te vinden op het Pauwenplein en bij de AH. Aan de hand van keuzes die inwoners maakten ontstonden interessante gesprekken. De raadsfractie gebruikt de informatie daaruit om hun standpunten te bepalen. Ook buiten verkiezingstijd zoekt PE regelmatig het contact met Ermelo’ers om te horen wat er leeft.