Trots op Klimaatuitvoeringsprogramma, wel aanpassing nodig

geplaatst in: 2011 | 0

Op de agenda van de raadsvergadering van 31 maart 2011 stond het Klimaatuitvoeringsprogramma op de agenda. Raadslid René Arts: “PE is blij en trots op dit raadsvoorstel en de investering die we daarvoor willen doen. In deze tijd van bezuinigingen fors investeren in klimaat en duurzaamheid is bijzonder, maar ook noodzakelijk. De ambities zijn hoog, energieneutraal in 2030 en klimaatneutraal in 2035. Het is mooi dat alle fracties in oktober 2009 de klimaatvisie steunden.”

aanpassingen

Tijdens de bespreking in de raadsvergadering bleek dat het voorstel nog niet voldoende was besproken om een besluit te kunnen nemen. Daarom komt het voorstel eerst nog terug in de commissievergadering. Ondanks veel positieve punten gaf ook Progressief Ermelo aan dat er voorbeelden zijn in het uitvoeringsprogramma waar verder naar gekeken moet worden.

René Arts zei daarover: “Vrij kort geleden ontvingen we uw reactie op onze vragen over het revolverend fonds en hebben aanvullende vragen gesteld. Wij denken nog steeds dat we met het fonds iets moeten doen als gemeente. Je stimuleert dan de burgers om aan het werk te gaan met een goedkope lening voor energiebesparende maatregelen. Op termijn kost een fonds naar onze mening ook geen geld. U schetst als reactie op onze aanvullende vragen echter nog wat mogelijke knelpunten (o.a. het optreden als bankier door de gemeente). We kunnen ons voorstellen dat we hier vanavond nog niet uit gaan komen als raad, partijen hebben nauwelijks kennis kunnen nemen van de inhoud van uw reactie.”

integrale kijk en samenwerking

Daarnaast pleitte Progressief Ermelo voor een integrale kijk en voor het zoeken van de samenwerking met andere partijen, zoals het NMP, de fietsersbond en Uwoon. René Arts: “U heeft zich bijvoorbeeld als doel gesteld om in 2025 de helft van de huurwoningen energieneutraal te hebben. Mooi streven, maar met Uwoon is hierover vooraf geen overleg geweest. Ga met Uwoon, maar ook met andere partijen, in gesprek. Kijk nadrukkelijk naar de relatie met het klimaatbeleid bij het werken aan een centrumvisie, een structuurvisie en het GVVP. Neen het mee bij bedrijfsbezoeken (winkeldeuren). Kijk naar waar je op gaat bezuinigen. Als je stelt dat voorlichting en educatie belangrijk is en je zorgt met bezuinigingen wellicht dat het bezoekerscentrum van de schaapskooi dicht gaat, span je dan niet het paard achter de wagen?“

Het voorstel komt naar verwachting terug op de agenda van de commissie Ruimte in mei.