Verbod straatmuzikanten weer in APV

geplaatst in: 2011 | 0

Het verbod op straatmuzikanten wordt weer opgenomen in de APV (de Algemene Plaatselijke Verordening). Dat heeft de gemeenteraad donderdag 28 mei besloten. Dit verbod was in het kader van deregulering uit de APV gehaald, maar het bleek dat daardoor onvoldoende opgetreden kon worden tegen de overlast van straatmuzikanten. Na diverse pleidooien, onder andere van de PE-fractie, is nu het verbod toch weer opgenomen.

Tijdens de raadsvergadering was er eerst nog onduidelijkheid over het gebied waarin het verbod dan zou moeten gelden. Uiteindelijk besloot een meerderheid van de raad om het te laten gelden voor de gehele bebouwde kom. Ook PE vond dat wel zo duidelijk. Vooral ook om de onzekerheid voor inwoners en winkeliers weg te nemen, stemde de fractie hiermee van harte mee in.