Fractie bezoekt Proson

geplaatst in: 2011 | 0

Door Alex Kleijnen – We zouden het bijna nog vergeten, maar het is niet alleen de Inclusief Groep die in de regio uitvoering geeft aan de Wet Sociale Werkvoorziening. Ook binnen onze eigen gemeentegrenzen nota bene kennen we een sociale werkvoorziening en wel Proson (onderdeel van Bartimeus). Dus toen zich de kans van een werkbezoek voordeed, hebben we deze met beide handen aangegrepen.

Recentelijk toog de fractie dus in de persoon van Jan Overbeek, Anneke Knoppert en schrijver dezer, naar Proson aan de Paul Krugerweg. We werden hartelijk ontvangen door Frank van den Broeck, de interim-directeur en Ingrid Stokkel van personeelszaken. Al snel begrepen we het misverstand onzerzijds. Proson en Inclusief Groep is geen fusie-organisatie. Beide zijn een op zich zelf staande sociale werkvoorziening. Beide verdienen onze steun. Want dat hoeven we niet meer uit te leggen hè; de organisaties en werkverbanden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben het moeilijk vanwege de bezuinigingen.

Bij Proson werken 200 mensen waarvan zo’n 150 mensen met een SW-indicatie. Ongeveer de helft van de medewerkers is blind of slechtziend. Dat is toch heel bijzonder! Prachtig om te zien was de goede en zeer moderne inrichting van de productie-afdelingen. Deze zijn helemaal toegesneden op de specifieke mogelijkheden en visuele beperkingen van de medewerkers. Daaruit blijkt een jarenlange ervaring en kennis met de doelgroep. Proson ontvangt nu nog, op jaarbasis, 27.000 euro subsidie per geïndiceerde werknemer. Met de aanvullende opbrengsten uit verrichtte werkzaamheden, lukt het Proson om het hoofd boven water te houden en kunnen de medewerkers volledig blijven meedraaien in het arbeidsproces. Maar in de komende jaren loopt de subsidie per werknemer terug naar zo’n 18.000 euro.

Dit stelt Proson voor een enorme uitdaging en het moge duidelijk zijn; zonder de samenwerking met het bedrijfsleven en de gemeente(n) wordt het een probleem deze unieke sociale werkvoorziening in de lucht te houden.