Goede gesprekken in het dorp

geplaatst in: 2011 | 0

Afgelopen zaterdag 1 oktober was Progressief Ermelo weer in het dorp om in gesprek te gaan met de inwoners. De PE’ers spraken veel tevreden inwoners, maar er waren ook vragen en opmerkingen over heel diverse onderwerpen.

Het verkeer was vaak onderwerp van gesprek: minder drempels of juist een nieuwe drempel op een plek waar te hard gereden wordt, 30 km of juist 50 km in bepaalde straten, parkeeroverlast in woonwijken, slecht zicht op kruisingen door te hoog groen, de noodzaak van een tunnel onder het spoor en veel klachten over slecht onderhouden trottoirs.

Daarnaast kwam een grote diversiteit van onderwerpen aan bod. Een indruk van onderwerpen die meerdere keren genoemd zijn: ontevredenheid over het onderhoud van groen, tips voor een betere afvalinzameling, opmerkingen dat er al voldoende parkeerruimte in het centrum is, zorg over de ontwikkelingen in de AWBZ en WMO, jongeren (het nieuwe JOP prima, maar rommel die achtergelaten wordt op andere plekken niet), de noodzaak voor meer goedkope woningen en de behoefte aan een openbaar toilet in het centrum.

PE was twee plekken aanwezig: op het plein achter de Coöp/Lidl en in de buurt van de Boni.  Progressief Ermelo wil horen wat er leeft. Daarom staat PE enkele keren per jaar op een plek in het dorp waar de partij in gesprek gaat met de inwoners. Inwoners die nog wat kwijt willen aan PE kunnen mailen naar info@progressiefermelo.nl. Of  bel met één van de raadsleden.