Tijdelijke huisvesting De Cantharel

geplaatst in: 2011 | 0

Tijdelijke huisvesting van De Cantharel in De Driesprong of toch aan de Varenlaan, zoals aanvankelijk afgesproken? Dat was de vraag tijdens de vergadering van de commissie Samenleving op 26 oktober.

Over beide kanten van de zaak viel veel te zeggen en dat is tijdens de commissievergadering allemaal voorbij gekomen. De raadscommissie hoorde de gevoelens, de bezwaren en argumenten die pleitten tegen tijdelijke huisvesting in De Driesprong van de insprekers van de zijde van De Cantharel (respectievelijk; de heer P. Uniken, directeur van de Stichting Proo, mevrouw M. Venema-Frans namens de ouders en verzorgers en de heer E. van Rij namens de Medezeggenschapsraad). Ook hadden de raadsleden al eerder kennisgenomen van de brieven van bovengenoemde betrokkenen.  Anderzijds was er de ingekomen raadsbrief van het college van B & W met ter vergadering een uitgebreide mondelinge toelichting van de wethouder. Deze ging onder andere over de langverwachte nieuwbouw van de school annex de bouw van de zorgwoningen én de besparing op de gemeenschapsgelden die mogelijk was door De Cantharel toch tijdelijk te huisvesten in De Driesprong. Tenslotte waren er de aanvullende toezeggingen van het college met betrekking tot het faciliteren van het vervoer van de kinderen.

“En toch voorzitter, het voelt niet goed, het besluit van het college. Politiek gaat ook over gevoel, over emoties en het besluit van het college, nogmaals, voelt niet goed. Daarom verzoekt PE het college tot een vergelijk te komen met de directie, de school en de ouders. En dat verzoek mag u ook opvatten als een verzoek tot heroverweging van het genomen besluit”. Zo verwoordde raadslid Alex Kleijnen het standpunt van de PE-fractie.
Toen tenslotte, na schorsing van de vergadering, bleek dat het college daadwerkelijk het genomen besluit in heroverweging nam, heeft hij het college gecomplimenteerd: “Het is moeilijker om terug te keren op een ingeslagen pad dan door te lopen, dat getuigt van moed en wijsheid van dit college”.