Begroting 2012 vastgesteld, wel zorg komend jaar

geplaatst in: 2011 | 0

De gemeenteraad heeft op 10 november de begroting voor 2012 vastgesteld. Ook de fractie van PE was tevreden over een gedegen begroting. Eerder in het voorjaar waren al bezuinigingen vastgesteld, die zijn nu in de begroting verwerkt. Maar door allerlei ontwikkelingen zijn er wel zorgen over de financiën voor de komende jaren.

Losse eindjes bezuinigingen

Er waren nog een aantal losse eindjes van de bezuinigingen in het voorjaar. Inmiddels is bekend dat er, na nogal wat commotie door slechte communicatie, een overeenkomst is met de Stichting Schapendrift over de invulling van de bezuiniging. En ook het overleg over het Hertenkamp is afgerond: het Hertenkamp blijft behouden, ’s Heerenloo en de recreatieondernemers zetten hier hun schouders onder. Voor het mindervalidepad op de heide is nog geen oplossing gevonden, PE houdt het college aan de toezegging om die wel actief te zoeken.

Zorg voor komend jaar

We zijn er met deze begroting en de afgesproken bezuinigingen zeer waarschijnlijk nog niet. Want een deel van de bezuinigingen moet nog geconcretiseerd worden en er komt vanuit het Rijk nog veel op de gemeenten af. Meestal in de vorm van nieuwe taken erbij, maar met minder geld.

Fractievoorzitter Aline Verhoef zie hierover tijdens de raadsvergadering: “Ook komende voorstellen en ontwikkelingen zullen we als fractie vanuit ons progressieve gedachtegoed beoordelen: vanuit het idee van gelijkwaardigheid van alle inwoners, solidariteit met hen die het nodig hebben en een duurzame samenleving. Belangrijke punten die het komende jaar aan bod gaan komen zijn vanuit die gedachte onder andere het nieuwe beleid voor de Wet maatschappelijke ontwikkeling, de nieuwe wetgeving op het gebied van werk en inkomen (waaronder de sociale werkvoorziening, sociale dienst en blijvende inzet voor het minimabeleid) en de uitvoering van het klimaatuitvoeringsprogramma.”