Sportvisie: visie op mensen

geplaatst in: 2011 | 0

In de raadsvergadering van 17 december is de Sportvisie vastgesteld. Voor Progressief Ermelo gaat de Sportvisie om een visie op mensen, niet op accommodaties. “We willen niet alleen kijken naar een strakke groene grasmat, maar vooral naar wat sport kan betekenen voor het welzijn van onze inwoners”, zei raadslid Aline Verhoef-Franken. In een eerder versie van de Sportvisie, die in het voorjaar door de raad werd terugverwezen naar het college, kwam dit onvoldoende aan bod.

In deze nieuwe versie heeft dit gelukkig meer plek gekregen. PE kan zich vinden in de relatie die de sportvisie legt met het Wmo beleid. Ook de keuze voor de doelgroepen die we willen stimuleren (o.a. ouderen, mensen met een beperking) om te gaan sporten kunnen we ondersteunen.

De basis voor de bestedingen aan sport blijft het financieren van de accommodaties. Progressief Ermelo heeft diverse keren gepleit voor het (ook) subsidiëren van verenigingen voor bepaalde activiteiten. Bijvoorbeeld activiteiten met een link naar het wmo-beleid en meer concreet, het ondersteunen van sporten voor mensen met een beperking. Helaas is dat nu niet zo opgenomen in deze visie. Er is wel ondersteuning via het regionale project. Maar niet direct in het subsidiebeleid.

Nieuw in dit sportbeleid zijn de combinatiefunctionarissen. Inmiddels is duidelijk geworden dat zij naast de activiteiten voor onderwijs en cultuur ook voor welzijn kunnen worden ingezet. De PE-fractie heeft daarvan hoge verwachtingen. En dat moet ook het gemis aan directe subsidiëring van dit soort activiteiten door sportverenigingen compenseren. “Dat is voor ons dan ook een belangrijk punt in de jaarlijkse tussenrapportage over de resultaten van de combinatiefunctionarissen, zoals we die in de commissievergadering met elkaar afgesproken hebben”, zo stelde Aline Verhoef tijdens de raadsvergadering. Tenslotte is PE blij met de toezegging van de wethouder om de Ermelose zorginstellingen te betrekken bij het sportbeleid.