Klimaatuitvoeringsprogramma: aan de slag

geplaatst in: 2011 | 0

De gemeenteraad heeft op 17 november het klimaatuitvoeringsprogramma 2010-2014 vastgesteld. Progressief Ermelo is blij dat dit eindelijk zover is, het is inmiddels 2011. De gemeente kan nu voortvarend werken aan de ambitieuze doelen uit de visie die de raad al in 2009 heeft vastgesteld.

 

Het vaststellen van het uitvoeringsprogramma ging met wat hobbels, het is een paar keer opnieuw in de raadscommissie besproken. Dit heeft echter geleid tot een flinke verbetering, zo stelde raadslid René Arts tijdens de raadsvergadering.

“Het annuleren van de zonnepanelen op Calluna, en hiervoor in de plaats projecten ontwikkelen die meer gericht zijn op de burgers en organisaties, is hiervan een goed voorbeeld.”

De suggestie van Progressief Ermelo om tot een revolverend fonds voor goedkope energieleningen te komen wordt  meegenomen. PE is blij dat het college serieus met deze suggestie aan de slag gaat. Ook gaat het college kijken naar mogelijkheden een duurzame vervoersvoorziening in ons dorp.

 

Het is verder een interessant gegeven dat dit met geld wordt betaald, dat verdiend is met vuile (grijze) energie, namelijk de NUON gelden.

 

En nu snel aan de slag!