Plicht als volksvertegenwoordiger – Aline Verhoef-Franken

geplaatst in: Algemeen, En dat vind ik | 0

Er is veel gebeurd het afgelopen jaar in de gemeenteraad. Het klimaatuitvoeringsprogramma is vastgesteld, de Structuurvisie Ermelo 2030 zit in de afrondende fase, er is een nieuwe burgemeester voorgedragen en natuurlijk de bezuinigingen.

Het zijn vaak grote plannen en lange vergaderingen. Via insprekers, een mail aan een raadslid of een ingezonden brief aan de raad laten inwoners hun stem horen. Maar het zijn ook onderwerpen waar veel inwoners niet direct bij betrokken zijn.
Daarom vindt Progressief Ermelo het belangrijk om in gesprek met de inwoners te blijven. Het afgelopen jaar was de raadsfractie daarom weer regelmatig in het dorp te vinden. U kon het gemeentegeld verdelen met het bezuinigingsspel en zo zelf aangeven waar u wel en niet op wilde bezuinigen. We vroegen uw mening over verkeer en vervoer in Ermelo. En afgelopen oktober stelden we u simpelweg de vraag: wat wilt u ons vertellen?
Waardevolle gesprekken, waarbij we als raadsleden nieuwe ideeën krijgen en onze mening kunnen toetsen. We zijn toch in de eerste plaats volksvertegenwoordigers, gekozen door de Ermelo’ers.
We vinden het prettig om met u in gesprek te gaan. Maar bovendien zijn we dat als volksvertegenwoordiger ook aan onze kiezers verplicht. En dat vind ik!