Second opinion voor rotonde Margrietschool volkomen terecht

geplaatst in: Algemeen | 0

De second opinion betreft het ontwerp rotonde Margrietschool waar CDA Ermelo en Progressief Ermelo (PE) zich hard voor maakten tijdens de gemeenteraad van 31 mei van dit jaar, blijkt zeer zinvol. Uitkomst van deze second opinion is dat het ontwerp dat er lag niet voldoet aan de veiligheidseisen die je aan een dergelijke rotonde moet stellen.

Het zorgde voor nogal wat gezucht en gesteun. Dat er een rotonde moest komen op het punt voor de Margrietschool daar waren alle partijen van de Ermelose Raad het wel over eens. Maar CDA en PE maakten zich zorgen over het ontwerp dat er lag. “Beide fracties hebben voorafgaand uitgebreid contact gehad met de Fietsersbond en andere deskundigen. We kregen daardoor grote twijfels over de verkeersveiligheid op deze rotonde en dan met name de veiligheid van de fietsers. Deze rotonde wordt namelijk vooral gebruikt door scholieren op de fiets en vrachtwagens. Deze risicovolle combinatie maakte dat beide fracties buitengewoon zorgvuldig wilden handelen,” vertelt Esther Heutink van CDA. Dus pleitten beide partijen voor een second opinion naar de veiligheid. Dit voorstel kwam maar net door de Raad met steun van Dorpspartij Ermelo (10 – 9). De fracties van VVD, GB, SGP, CU en de verantwoordelijk wethouder wezen nadrukkelijk op de vertraging die de aanleg van de rotonde hierdoor zou oplopen en beoordeelden een second opinion compleet overbodig. Ze wilden zo snel mogelijk beginnen met het bouwen van de rotonde. Onze fracties hadden dus groot gelijk. En hoewel het moeilijk is om soms tegen de stroom in te gaan, was het in dit geval de moeite waard. De veiligheid van onze, met name jonge inwoners, staat voorop,” aldus Heutink. Het college gaat nu aan de slag om met een aangepast voorstel voor deze rotonde te komen dat wel aan de veiligheidseisen voldoet.