Bestemmingsplan Kom Ermelo

geplaatst in: 2013, Algemeen | 0

Het bestemmingsplan Kom Ermelo is in de raadsvergadering van donderdag 31 januari vastgesteld. Het plan betreft een omvangrijk gebied dat heel veel inwoners raakt.

Immers, zo’n bestemmingsplan bepaalt wat en waar er gebouwd en ontwikkeld mag worden. Er zijn informatieavonden en spreekuren gehouden, er zijn inspraakreacties gedaan en er zijn zienswijzen ingediend. Hoewel er natuurlijk gestreefd is naar een bestemmingsplan zonder fouten, is er afgesproken dat mochten deze onverhoopt toch duidelijk worden, ze dan hersteld zullen worden middels een reparatieplan. PE is tevreden over deze toezegging van het college.

Door het vaststellen van dit nieuwe bestemmingsplan kan voorkomen worden dat er nog meer bouwwerken verrijzen die qua schaal niet thuishoren in de omgeving waar ze gebouwd worden. Iets dat met het huidige bestemmingsplan niet altijd even goed gelukt is.