De Herbergier op locatie Taxi Bakker

geplaatst in: 2013, Algemeen | 0

In de raadsvergadering van woensdag 27 maart is uitgebreid gesproken over Stationsstraat 50-52, bij een ieder bekend als de voormalige locatie van Taxi Bakker,  en of dit nu wel of niet een goede locatie is voor een vestiging van de Herbergier.

De Herbergier is een kleinschalige zorgvoorziening voor (licht)dementerende ouderen, waarbij voorop staat dat deze ouderen nog zoveel mogelijk deel uit moeten kunnen maken van de omgeving waarin zij wonen. Juist daarom is er gekozen voor een locatie midden in het centrum van Ermelo.
Omdat Progressief Ermelo in het verleden haar twijfels geuit heeft over de geschiktheid om deze locatie te gebruiken voor ouderenhuisvesting vanwege de naastgelegen horeca, vonden sommige partijen dat PE heel wat uit te leggen had omdat zij haar standpunt gewijzigd had.  Raadslid Anneke Knoppert heeft daarom in de raad uitgebreid stilgestaan bij het proces dat de fractie doorgemaakt heeft om tot dit veranderde standpunt te komen.
Het raadsvoorstel om tot een versnelde procedure te komen om het bestemmingsplan aan te passen is met 12 tegen 9 stemmen aangenomen.
Hieronder kunt u de raadsinbreng lezen.

“Voorzitter, Sommige partijen vinden dat Progressief Ermelo iets uit te leggen heeft omdat onze fractie, in de woorden van de heer Weidema, een draai van 180 graden gemaakt zouden hebben over de invulling van Stationsstraat 50-52, oftewel locatie Taxi Bakker.
Hiermee leek te worden gesuggereerd dat wij van de ene op de andere dag van standpunt veranderd zouden zijn. Dit is echter beslist niet het geval geweest.

In december 2011 werd er bekend dat er vergevorderde plannen zouden zijn voor ouderenzorg en -huisvesting op de locatie Taxi Bakker. Dit leek ons, met het oog op de aanwezige horeca, geen goed plan. Vandaar het mede indienen van de motie om van dit plan af te zien.

In het vroege voorjaar van 2012 liet de Zorggroep Noordwest Veluwe weten dat de bewoners van Rehoboth op korte termijn zouden moeten verhuizen naar de Dillenburg omdat Rehoboth gesloten zou worden. Ook werd toen duidelijk dat de scheiding van wonen en zorg grote gevolgen zou hebben voor Ermelo en haar oudere inwoners: er zouden veel zorgplaatsen komen te vervallen en wij zouden alles op alles moeten zetten om voldoende zorgplaatsen en woonruimte voor ouderen te realiseren en open moeten staan voor nieuwe initiatieven.

Inmiddels was bekend geworden dat het De Herbergier was die zich wilde vestigen op locatie Taxi Bakker. Omdat deze organisatie voor ons onbekend was, hebben wij een afspraak gemaakt om één van hun vestigingen te gaan bezoeken. Dit bezoek heeft ons ervan overtuigd dat een vestiging van de Herbergier inderdaad goed zou passen midden in het centrum.

In mei 2012 is de notitie Ouderenhuisvesting besproken waarin o.a. gekeken werd naar mogelijke locaties voor ouderenzorg. Taxi Bakker werd hierin niet genoemd, maar Progressief Ermelo heeft toen aangegeven dat zij toch graag zou zien dat ook die locatie bekeken zou worden.

In juni 2012 hebben wij in de commissie Ruimte laten weten dat wij niet meer achter de, mede door ons ingediende, aangehouden motie konden staan.
Voortschrijdend inzicht had ons eerder ingenomen standpunt doen veranderen.

Dit alles wil trouwens niet zeggen dat wij niet gevoelig zijn voor de zorgen die er leven met betrekking tot de naastgelegen horeca en de overlast die dit wederzijds zou kunnen geven.

Het laatste dat wij zouden willen is dat de horeca ondernemers door de komst van de Herbergier worden belemmerd in hun bestaande activiteiten. En als iedereen zich aan de regels houdt lijkt ons dit ook zeer onwaarschijnlijk. Bovendien spreken wij in het geval van de dichtstbijzijnde horecagelegenheid over twee uitgaansavonden/-nachten per week.
Wij moeten niet vergeten dat er nu ook al handhavend wordt opgetreden tegen overlast van het uitgaanspubliek. Immers, er zijn nu ook direct  omwonenden.
Bovendien is het zo dat de Herbergier bewust kiest voor deze locatie midden in de Stationsstraat en daarom ook voor levendigheid in de directe woonomgeving.

Voorzitter, wij zijn blij met de samenwerking  van de Herbergier en UWOON  om zo’n prachtig initiatief naar ons centrum  te brengen en de fractie van Progressief Ermelo zal daarom ook volmondig instemmen met het raadsvoorstel.”