En dat vind ik! – Dirk de Vries Reilingh

geplaatst in: Algemeen, En dat vind ik | 0

De gemeente zou het fietsgebruik voluit moeten promoten.

De gemeenteraad werkt de komende tijd  aan een nieuw  verkeers- en vervoersplan (GVVP). Als eerste stap in dat proces wordt er gediscussieerd over de wegcategorisering. De voorstellen die hiervoor zijn gedaan hebben al tot veel discussie geleid. Niet alleen in de raad, maar natuurlijk ook bij bewoners.

De discussie gaat tot nu toe vooral over de vraag welke wegen er wat verkeer bij kunnen hebben en welke wegen meer ontzien moeten worden. Dit is een moeilijke zoektocht, zeker omdat er steeds van wordt uitgegaan dat het verkeer in Ermelo de komende jaren nog zal toenemen. Het lijkt dan dweilen met de kraan open. Beter zou zijn om het gemeentelijke verkeersbeleid te richten op stabilisering of liefst nog vermindering van het gemotoriseerde verkeer.

In Ermelo is er een goed alternatief voor de auto en dat is de fiets. De afstanden binnen Ermelo zijn zodanig beperkt dat de fiets een goed vervoermiddel is. De gemeente zou dan ook het fietsgebruik voluit moeten promoten, bijvoorbeeld door betere stallingvoorzieningen en door snelle, directe, fietsverbindingen tussen de wijken en het centrum. Dit zou kunnen door middel van zogenaamde fietsstraten, waar de fiets  voorrang heeft. Op die manier zouden  we de verkeersoverlast werkelijk kunnen verminderen.