Kredietaanvraag gedeeltelijk openstellen lanen Harderwijkerweg

geplaatst in: 2013, Algemeen | 0

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag, 25 april 2012, is er wederom gesproken over de lanen aan de Harderwijkerweg. Deze keer ging het over de kredietaanvraag voor het gedeeltelijk weer openstellen van de lanen.

Het college bood de raad 2 uitvoeringsvarianten aan: een variant om de aanpassingen sober en doelmatig uit te voeren, kosten € 92.500,- , en een variant waarbij enkel borden geplaatst worden. De kosten voor deze door het college ernstig afgeraden variant: € 27.500,– 
Door het CDA werd een amendement ingediend voor variant 2. Dit amendement is met elf (CDA, SGP, DE, GB) tegen tien stemmen aangenomen. PE betreurt dit ten zeerste omdat wij het als onze taak zien om fietsers, de meest kwetsbare verkeersdeelnemers, zo goed mogelijk te beschermen.
Hieronder kunt u de inbreng van raadslid Dirk de Vries Reilingh lezen.

“In de raadsvergadering van 28 februari j.l. is de raadsbrief behandeld waarin voorgesteld werd om de beslissing over het al dan niet weer openstellen van de Harderwijkerweg mee te nemen in de discussie over het nieuwe GVVP. Progressief Ermelo kon zich volledig vinden in de argumentatie die in die raadsbrief naar voren werd gebracht.

Eén van de argumenten was daarbij dat in het wegcategoriseringsonderzoek de status van de Jacob Catslaan aan de orde zou kunnen komen, hetgeen een nieuw licht zou kunnen werpen op de noodzaak om de lanen naar de Harderwijkerweg weer open te stellen. Inmiddels is de burgerraadpleging rondom de wegcategorisering in volle gang. Daarbij zijn 5 varianten voorgelegd, waarbij in vier daarvan de Jacob Catslaan een functiewijziging zou krijgen.

Volgens mijn fractie is er dus des te meer reden om nu niet overhaast een besluit te nemen met stevige financiële gevolgen. Dit zou  in de nabije toekomst misschien weggegooid geld blijken te zijn. Met een aanstaande nieuwe bezuinigingsronde kunnen wij ons dat eenvoudigweg niet permitteren.

Voorzitter, mijn fractie verwerpt het eerste alternatief om financiële redenen en het tweede alternatief om veiligheidsredenen. Wij zullen dit raadsvoorstel niet steunen.”