Opwinding over de lanen

geplaatst in: 2013, Algemeen | 0

Opnieuw zijn de lanen bij de Harderwijkerweg reden geweest voor grote opwinding in de raad. Deze keer ging het om de vraag of het al dan niet weer openstellen van de lanen het beste meegenomen zou kunnen worden  bij het opstellen van het nieuwe gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP).

Voor Progressief Ermelo een verstandige suggestie van het college. De motie, die vorig jaar door de raad is aangenomen en waarin om een gedeeltelijke openstelling van de lanen werd gevraagd, is door het college bestudeerd. Daaruit is gebleken dat er nogal wat haken en ogen zitten aan het onverkort uitvoeren hiervan. Een eventuele uitvoering van de motie kan het beste beoordeeld worden in het ruimere kader van het nieuwe GVVP.

Een bijkomend voordeel hiervan zou dan zijn dat het meegenomen zou kunnen worden bij de inspraak over de diverse verkeersmaatregelen in de wijk Oost, inclusief de vraag of de lanen weer open moeten of misschien het beste dicht kunnen blijven. Progressief Ermelo hecht sterk aan inspraak en wij hadden dat ook van de andere partijen verwacht. Maar, met uitzondering van de ChristenUnie, stonden wij daar toch alleen in. Zelfs de coalitiepartijen VVD en CDA schoven het voorstel zonder er veel woorden aan te wijden aan de kant. De inwoners van Oost moeten nu maar afwachten of ze er nog iets van mogen vinden.