Overschot van 2,3 miljoen euro

geplaatst in: Algemeen | 0

10 april 2013 – De jaarrekening van de gemeente Ermelo over 2012 laat maar liefst een overschot zien van ruim 2,3 miljoen euro. Dit maakte wethouder financiën Tom Nederveen maandag bekend.
Een groot deel van het overschot, bijna een miljoen euro komt op conto van de rechtszaak inzake BTW Groevenbeek die de gemeente Ermelo heeft gewonnen. De zaak die al tien jaar aansleept kon niet in de begroting van 2012 verwerkt worden. Net als de incidentele, aanvullende uitkering van ruim 290.000 euro van de Wet Werk en Bijstand 2011 en ontvangen gelden van het Rijk van 303.000 euro.  Wanneer deze financiële voordelen buiten beschouwing worden gelaten bedraagt het overschot 845.000 euro. Dit is geheel volgens de wens van de gemeenteraad omdat het bedrag met 1,4 procent van het begrotingstotaal, ruimschoots binnen de Ermelose norm van 3 procent blijft.
Progressief Ermelo heeft inmiddels een bestemming voor het overschot geopperd, namelijk ‘Ermelo sociaal’. Alex Kleijnen schrijft namens de fractie van Progressief Ermelo onder meer: “Er is afgelopen jaar stevig bezuinigd, óók op het sociale domein. Onze indruk is dat er op het sociale domein zelfs méér is bezuinigd dan afgesproken. Indien straks, na nadere bestudering van de cijfers en feiten blijkt dat dit daadwerkelijk het geval is, dan is dat sowieso reden te meer om Welzijn bij een onverhoopte volgende bezuinigingsronde te ontzien. Voor de centrumontwikkeling hebben we 10 miljoen gereserveerd. Voor sociaal voorlopig nog niks. Het reserveren van het overschot 2012 voor ‘Ermelo sociaal’ zou dus alleszins gerechtvaardigd zijn. Immers zoals gezegd, er komen nog vele ontwikkelingen op het sociale vlak op ons af, we zitten nog steeds midden in een economische crisis; de nood voor ondersteuning onder de mensen zal stijgen!”
Wethouder Nederveen waardeert het sympathieke gebaar, maar bestempelt deze vooralsnog als te voorbarig. Het rekeningsaldo wordt namelijk meegenomen in de kadernota 2013 die in juli definitief wordt vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders komt met een voorstel voor het overschot, maar het is uiteindelijk de gemeenteraad die de bestemming bepaalt.