Slappe knieën

geplaatst in: 2013, Algemeen | 0

Op 20 juni 2013 vergaderde de commissie bestuur en middelen van de gemeenteraad over een belangrijk punt. Een voorbeeld kan duidelijk maken waar het om draaide. Zou u het goed vinden als uw buurman ongevraagd bij u in de tuin struiken en een boom plant? Omdat hij vindt dat uw tuin maar een rommeltje is en zijn huis met die struiken en boom beter voor de dag komt? Ik denk niet dat u dat goed vindt. Uw tuin is uw eigendom. Daar heeft uw buurman niets te zoeken.

 

De gemeente kwam er enige tijd geleden achter dat op haar eigendom – in dit geval wegbermen – obstakels als hekken, zwerfkeien en allerlei groen zoals struiken en bomen waren geplaatst. Dat vond de gemeenteraad niet goed. Zij verzocht daarom het college van burgemeester en wethouders hier tegen op te treden. Dat deed het college. Ze begon daarmee in Ermelo Noord omdat daar de meeste bermen liggen.

Onlangs stuurde het college aan de mensen in Noord die het betrof een brief. In die brief verzocht zij de mensen hun obstakels en groen te verwijderen uit het eigendom van de gemeente. Vrijwel iedereen gaf daaraan direct gehoor. Een handvol burgers echter niet. Ook niet na volgende brieven en in sommige gevallen gesprekken met de gemeente. Bij die burgers haalde de gemeente de obstakels en het groen daarom zelf weg. Daar waren die burgers het niet mee eens. Zij schreven brieven naar de gemeente en kwamen in de genoemde commissievergadering hun verhaal doen.

Vervolgens gebeurt er iets wonderlijks. De commissieleden – behalve van SGP en Progressief Ermelo – lijken bij het minste of geringste weerwoord vanuit de burgerij van mening te veranderen en men roept het college op toch maar niet zo streng te zijn. Het was toch eigenlijk niet zo erg dat men het eigendom van de gemeente “in gebruik neemt”; een klein boompje, een paar struiken, een zwerfkei of een afzetting met paaltjes moet toch kunnen? Waar maken wij ons druk om?

Nou, daar was het college bij monde van de burgemeester duidelijk over. De bermen zijn privaatrechtelijk eigendom van de gemeente. De gemeente is verplicht om haar eigendom te beschermen en zo nodig handhavend op te treden. Daar was geen speld tussen te krijgen. Dat vonden de twijfelende commissieleden ook. Maar toch sputterden zij nog tegen. Hun mogelijke kiezers keken hen immers op de vingers. Echt niet een klein boompje? Een paar paaltjes? Moet de gemeente nou zo streng zijn?

Ja, handhaven, daarover zijn het college, de SGP en Progressief Ermelo duidelijk. En het college blijft handhaven. Het is te hopen dat de twijfelende commissieleden en hun partijgenoten niet door de knieën gaan en toch blijven staan achter hun eerdere standpunt. En dat zij het college niet proberen te bewegen om maar beperkt te handhaven of van handhaving af te zien. Het zou toch te gek zijn – zeker naar de vele burgers die wel gehoor gaven aan het verzoek van de gemeente – als de gemeenteraad de enkeling beloont die zich tegen handhaving verzet? Het zou toch te gek zijn als de gemeenteraad uw buurman gelijk zou geven? Dat hij zijn struiken en boom niet uit uw tuin hoeft weg te halen? Enkel omdat de buurman het niet met u eens is hoe u uw eigendom gebruikt?