PE vraagt College naar plannen voor armoedebestrijding

geplaatst in: 2013, Algemeen | 0

Vanuit de landelijke overheid is er geld beschikbaar gesteld ten behoeven van armoedebestrijding. Voor 2013 gaat dit om incidentele (eenmalige) financiële middelen, voor 2014 en 2015 worden er structurele (voor doorlopende zaken) toegevoegd aan het gemeentefonds.

Naar aanleiding van dit positieve bericht heeft raadslid Alex Kleijnen, namens de fractie van Progressief Ermelo, schriftelijke vragen gesteld aan het College. Hieronder kunt u de vragen lezen.

Geacht College,

Door de economische crisis zijn er in Ermelo huishoudens die net op maar ook onder de armoedegrens leven. Zo is ons bekend dat bij De Voedselbank Harderwijk-Ermelo-Putten, op dit moment een 50-tal huishoudens uit Ermelo zijn aangewezen op verstrekking van voedselpakketten, om reden dat men financieel niet rond komt. Onder deze circa 50 huishoudens zijn nota bene zo’n 40 gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Nu hebben we vernomen dat er dit jaar nog, vanuit het Rijk, financiële middelen beschikbaar worden gesteld specifiek voor armoedebestrijding Kan het college inzichtelijk maken om welk bedrag het voor onze gemeente gaat? Is het college bereid dit geld in te zetten ter ondersteuning van genoemde gezinnen/huishoudens en zo ja op welke wijze? Zijn er behalve genoemde huishoudens/gezinnen nog andere gevallen van armoede bekend in Ermelo? Kortom, op welke wijze gaat het college het geld inzetten om de armoede in Ermelo te bestrijden ?