Fietsnetwerknota

geplaatst in: 2013, Algemeen | 0

De fietsnetwerknota, die op 30 oktober in de raad werd besproken, kreeg onze volle steun. Doelstelling nummer 1 van de nota zegt dat het aandeel fietsverplaatsingen in Ermelo zo hoog mogelijk moet worden.

 

Om dat te bereiken werd een groot aantal concrete maatregelen voorgesteld, teneinde het fietsgebruik te bevorderen. Ook werd het eindbeeld van een sluitend netwerk van fietspaden gepresenteerd. Om financiële redenen was er een prioriteitenlijst opgenomen, waar we het in principe mee eens waren. 

Er bleef nog wel wat te wensen over. In de nota staat namelijk dat het aanbieden van voldoende stallingsruimte bij het station een belangrijke doelstelling is. Nu is er bij het station vaak onvoldoende stallingsruimte, mede omdat er nogal wat fietswrakken staan en omdat andere fietsen vaak dagen of weken ongebruikt in de stalling staan. Voldoende stallingsruimte vinden wij belangrijk om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. Om die reden heeft PE, samen met de ChristenUnie, een amendement ingediend om de vrij beschikbare stallingsruimte uit te breiden en deze doelstelling op te nemen in de prioriteitenlijst. Dit amendement is met grote meerderheid aangenomen. Hetzelfde gold voor een amendement dat de CU, samen met PE, had ingediend om het fietspad Groevenbeek-Noord op de kaart te krijgen.
Verder hadden wij nog een wens om het ontbrekende stuk fietspad langs de Oude Arnhemse Karweg, ter hoogte van Nieuw Groevenbeek, aangelegd te krijgen. Het college heeft toegezegd zich hiervoor te zullen inspannen.