Julianalaan

geplaatst in: 2013, Algemeen | 0

In de raadsvergadering van 30 oktober jl. stond het voorstel rond de Julianalaan op de agenda. De Julianalaan heeft op dit moment een snelheidsregime van 30 km/u over de gehele lengte. In het kader van het debat over het nieuwe GVVP (Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan) kwam het college met het voorstel om op een gedeelte van de Julianalaan een hogere snelheid toe te staan, namelijk 50 km/u. Dit betreft het noordelijke gedeelte, tussen spoor en Nassaulaan.

Voor PE had die snelheidsverhoging niet hoeven plaats te vinden. Wij zijn voor zoveel mogelijk 30 km straten en gebieden. Maar hier was duidelijk sprake van een compromis tussen de partijen die de hele Julianalaan weer op 50 km/u wilden brengen en partijen die daar grote bezwaren tegen hadden. PE kon zich uiteindelijk wel vinden in dit compromis, omdat het voor ons erg belangrijk is dat het zuidelijke gedeelte van de Julianalaan, met de aansluiting op de Stationsstraat, 30 km blijft.Verder is toegezegd door het college dat het noordelijke gedeelte voorzien zal worden van vrijliggende voetpaden (inclusief een aftakking naar de Croonenburg) en fietsstroken. Zo wordt dit gedeelte, waar nu al vaak te hard wordt gereden, veiliger voor fietser en voetganger.

Tot slot hebben wij er op gewezen dat de hele discussie rond het nieuwe GVVP tot nu toe alleen maar gaat over het verplaatsen van verkeersstromen (van de ene straat naar de andere)  en niet over het verminderen van het autoverkeer. Dit kan door een overstap van de auto naar de fiets. De gemeente moet er alles aan doen om dat te bereiken.