Sociaal en groen programma Progressief Ermelo

geplaatst in: 2013, Algemeen | 0

In de algemene ledenvergadering van 31 oktober hebben de leden van Progressief Ermelo het verkiezingsprogramma 2014 – 2018 Kies voor een sociaal en groen Ermelo vastgesteld.

Sociaal en Groen
Sociaal betekent dat Progressief Ermelo wil opkomen voor mensen die het minder hebben getroffen en dat we zorgen voor elkaar. Voorbeelden zijn maatwerk om mensen aan het werk te helpen, speciale aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede, ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers en meer ruimte voor inwoners om eigen zorg en die voor anderen zelf vorm te geven.
Groen betekent dat PE duurzaam wil omgaan met onze leefomgeving. Dat kan bijvoorbeeld door duurzame woningbouw, tegengaan van zwerfvuil, een natuurlijk beheer van het openbaar groen en het stimuleren van goede en veilige fietsvoorzieningen.

Samen met inwoners
Progressief  Ermelo werkt niet alleen binnen de muren van het gemeentehuis. Integendeel. De vertegenwoordigers van Progressief Ermelo staan midden in de samenleving en zijn daarin actief. Er is veel contact met bewoners en organisaties binnen Ermelo. Dat heeft de partij de afgelopen jaren gedaan en dat blijft Progressief Ermelo doen.

Duidelijke keuzes maken
De komende jaren verandert er veel in Ermelo. Deze veranderingen zijn het gevolg van keuzes die de landelijke politiek maakt. Zo krijgt de gemeente bijvoorbeeld in 2015 nieuwe taken op het gebied van werk, zorg en jeugd. Voor die taken krijgt de gemeente minder geld dan dat voorheen op landelijk en provinciaal niveau beschikbaar was. Het is nog niet duidelijk wat alle nieuwe ontwikkelingen betekenen voor de gemeente Ermelo en haar inwoners. Eén ding lijkt echter wél duidelijk: de gemeente zal meer moeten doen met minder geld. Dat dwingt tot het maken van duidelijke keuzes. Wat willen we bereiken met het beschikbare geld? Vanuit dat perspectief maakt Progressief Ermelo voor de komende jaren een duidelijke keuze: sociaal en groen!

Binnenkort zal het nieuwe verkiezingsprogramma zijn te downloaden op deze website.