De Driehoek

geplaatst in: 2013, Algemeen | 0

De Driehoek is het gebied tussen de Julianalaan, de Oude Nijkerkerweg, de Kolbaanweg en de spoorlijn. Er is nu een visiekaart (i.p.v. een voorontwerpbestemmingsplan) vastgesteld voor een gedeelte van dit gebied; de kleine Driehoek.

 

In eerste instantie heeft het College voorgesteld om het brandstofverkooppunt van Broekhuis aan de Oude Telgterweg te verplaatsen naar dit gebied, met een voorkeur voor het bosgedeelte net naast de rotonde Julianalaan/Kolbaanweg. Er waren ook nog 3 andere zgn. zoeklocaties aangegeven. Tijdens de commissievergadering een paar weken geleden bleek al wel dat vrijwel geen van de fracties de voorkeurplaats van het college deelde. Het college heeft toen besloten om alle zoeklocaties uit de visiekaart te halen.
Wij denken echter dat dit weer het andere uiterste is. Waarom niet het benzinestation plaatsen in het open gedeelte van de kleine Driehoek en dit combineren met een langparkeerplaats met voorzieningen voor vrachtwagens? Deze combinatie zou immers kunnen helpen in het sturen van het vrachtverkeer van en naar Kerkdennen via de Kolbaanweg naar de A28. Dit zou het vrachtwagenverkeer op de Hamburgerweg verminderen en de overlast van de geparkeerde vrachtwagens op Kerkdennen wegnemen. Het college heeft toegezegd deze mogelijkheid verder te onderzoeken en mocht dit toch inpasbaar te zijn dan kan het nog toegevoegd worden aan het ontwerpbestemmingsplan; de volgende stap op weg naar het nieuwe bestemmingsplan.
Het zoekgebied voor een waterberging blijft wel op de visiekaart staan, evenals de intentie om er een groen woon/werklandschap van te maken.