René Arts lijsttrekker voor verkiezingen 2014

geplaatst in: 2013, Algemeen | 0

Met René Arts als lijsttrekker en Laurens Klappe als beoogd wethouder geeft Progressief Ermelo duidelijk aan welke richting ze uit wil bij de komende verkiezingen voor de gemeenteraad. Tijdens de Algemene ledenvergadering op 16 december werden beide kandidaten gekozen. Anneke Knoppert-Ruiter staat op plek twee van de lokale progressieve partij. Zij is sinds twee jaar raadslid en wil haar kennis en ervaring de komende periode graag weer inzetten. Raadslid Alex Kleijnen, fractievertegenwoordiger Bea van ’t Hul en Jacco Duel completeren de eerste vijf op de lijst. Deze vijf zijn de beoogde raadsleden voor Progressief Ermelo. Wethouder Laurens Klappe staat op plek zes. Als PE ook de volgende periode weer deelneemt aan het college zal de partij hem als wethouder voordragen om zijn werk voort te zetten.

de nummers 1 t/m 6 van de lijst vlnr: Jacco Duel, Anneke Knoppert, Alex Kleijnen, Laurens Klappe, Bea van ’t Hul, René Arts

 

Met deze lijst benut Progressief Ermelo de ervaring van de huidige raadsleden, zowel degenen die al langer in de raad zitten als degenen die de afgelopen raadsperiode gestart zijn.  René Arts is blij met de kandidatenlijst: “Met zo’n goede club mensen kunnen we vol vertrouwen de verkiezingen ingaan. Als de kiezers ons weer steunen, kunnen we ons werk  uit de afgelopen periode op volle kracht voortzetten.”

Huidig raadslid Dirk de Vries Reilingh staat op plek zeven. Hij kiest ervoor niet op een direct verkiesbare plek te staan, maar blijft wel als bestuurslid actief in de partij. Jaantje Vink staat op plek acht, partijvoorzitter en oud-raadslid Hans Ligtermoet op negen en Margryt Oldenhof op plek tien.
De overige kandidaten van de lijst vertegenwoordigen de brede achterban van Progressief Ermelo. Arts: “Ik ben er trots op dat zo’n diverse groep mensen hun verbondenheid aan onze partij laat zien. Sommigen leden doen dat al vele jaren. En er zijn ook weer nieuwe jonge leden zoals Bjarne Sinneker en Quincy van den Berg, zij zijn belangrijk voor onze toekomst.”
Aline Verhoef-Franken is lijstduwer. De oud-fractievoorzitter spreekt hiermee haar steun voor de kandidatenlijst uit.

Vorige maand heeft Progressief Ermelo al zijn verkiezingsprogramma bekend gemaakt. Onder  de titel Progressief Ermelo kiest voor Sociaal en Groen maakt de partij duidelijke keuzes voor de komende periode.
Sociaal betekent dat Progressief Ermelo wil opkomen voor mensen die het minder hebben getroffen en dat we zorgen voor elkaar. Voorbeelden zijn maatwerk om mensen aan het werk te helpen, speciale aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede, ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers en meer ruimte voor inwoners om eigen zorg en die voor anderen zelf vorm te geven.
Groen betekent dat PE duurzaam wil omgaan met onze leefomgeving. Dat kan bijvoorbeeld door duurzame woningbouw, tegengaan van zwerfvuil, een natuurlijk beheer van het openbaar groen en het stimuleren van goede en veilige fietsvoorzieningen.