De juiste bedrijven op de juiste plek

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0

Progressief Ermelo wil de bedrijvigheid concentreren op de terreinen Veldzicht en De Driehoek (het gebied tussen Fokko Kortlanglaan, Julianalaan, Oude Nijkerkerweg/Kolbaanweg). Deze terreinen moeten door reconstructie en intensiever gebruik voldoende ruimte bieden voor de bedrijven in Ermelo.

Kleinere bedrijven zien wij graag zoveel mogelijk onder één dak in een bedrijfsverzamelgebouw. Dit maakt het mogelijk om deze bedrijfjes beter te ondersteunen door bijvoorbeeld een goede inrichting van de openbare ruimte en ontsluitingswegen. Ook voorkomt het verrommeling op meerdere plekken in de gemeente. 
Progressief Ermelo wil dat de gemeente met de betrokken bedrijven zoekt naar oplossingen om de overlast van zwaar vrachtverkeer van en naar Kerkdennen te voorkomen. Het heeft onze voorkeur om de bedrijven die zwaar vrachtverkeer aantrekken, van deze locatie te verplaatsen naar bedrijventerreinen elders.

Klik hier om het hele verkiezingsprogramma te lezen