Groevenbeek Noord

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0

Vanaf de allereerste gedachtevorming heeft Progressief Ermelo positief gestaan tegenover het plan om betaalbare en milieuvriendelijke woningen in Groevenbeek Noord te realiseren en er ook actief in meegedacht. De kaders voor dit plan sluiten immers goed aan bij waar PE voor staat, namelijk:
. betaalbare woningen voor starters
. woningen die bijna energieneutraal zijn.
Als het plannetje er dan ook nog leuk uitziet met alle ruimte voor langzaam verkeer, dan zijn we helemaal tevreden. Dan is het ons financieel ook wat waard, getuige het feit dat wij ermee instemmen dat er een stevige subsidie vanuit de gemeente Ermelo wordt verleend.

De vraag die veel gesteld wordt is: zijn de woningen wel betaalbaar? Wij denken dat de woonlasten, mede door de extreem lage energiekosten, op te brengen zijn voor de doelgroep. PE heeft vanaf het begin ervoor gepleit om ook te kijken naar de mogelijkheden van erfpacht om de maandlasten te drukken. Wij zijn erg blij dat nu inderdaad een moderne vorm van erfpacht, namelijk duo-koop, aan de potentiële kopers zal worden aangeboden.
Het woonwijkje gaat een voorbeeld worden van duurzame woningbouwontwikkeling. Niet alleen de energiehuishouding, maar ook de waterhuishouding wordt duurzaam gerealiseerd. Zaken die wij hoog in het vaandel hebben. Wij hopen dan ook dat de ervaringen op gebied van de energiehuishouding goed gemonitord worden, zodat we over een aantal jaren een evaluatie tegemoet kunnen zien over de vraag: is het echt zo energiezuinig geworden als we bij de planvorming dachten? Hopelijk vindt dit voorbeeldwijkje navolging bij andere, nieuwe bouwplannen.
We zijn blij met de mededeling van de wethouder dat eventuele winst bij 1e verkoop voor de helft bij de gemeente terecht zal komen. Ons inziens niet meer dan terecht, gezien de subsidie die de gemeente er in steekt.
Tenslotte zijn we tevreden dat er op een snelle en constructieve manier is gereageerd op een zienswijze uit de buurt m.b.t. de ligging van de fietspaden, de calamiteitenroute en de groenstrook. PE heeft daar een bemiddelende rol in kunnen spelen en daar zijn we blij om.
Al met al steunen wij dit plan van harte.