En dat vind ik! – Alex Kleijnen

geplaatst in: Algemeen, En dat vind ik | 0

Wat bezielt mij om me weer verkiesbaar te stellen voor de gemeenteraad? Het antwoord op die vraag heeft ten diepste te maken met mijn werk als maatschappelijk werker.
In dat beroep probeer ik mensen vooruit te helpen. Ik doe dat met mijn hart en met mijn verstand. Maar als maatschappelijk werker ben ik niet alléén met individuele problemen bezig. Er is ook een publieke rol te vervullen. Er is ook een signalerende taak. Dat is mijn link met de politiek. Veel problemen kunnen alleen worden opgelost als er passende  voorzieningen zijn. Denk bijvoorbeeld aan dagopvang, thuiszorg en armoedebestrijding (ja dat is weer nodig!) Nu komt de gemeenteraad in beeld. De lokale overheid heeft immers haar verantwoordelijkheid als het gaat om het oplossen van sociaal maatschappelijke problemen.
Opkomen voor mensen die in onze prestatiemaatschappij achter blijven. Zelfstandigheid bevorderen. Solidair zijn met de werkelozen. Dat aloude verheffingsideaal (ja het bestaat nog !) herken ik bij Progressief Ermelo. Daarom is PE mijn partij.  Hier wordt scherp gelet op de noden van de sociaal en economisch minst sterkeren in ons dorp. Zorgen voor een vangnet maar óók een springplank. Die oriëntatie en die werkwijze is in de gemeenteraad nodig. Ermelo kan niet zonder maatschappelijk werk in de politiek.