Cliëntenraad Sociale Dienst Veluwerand

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0

Afgelopen vrijdag hebben twee fractieleden, Alex Kleijnen en Bea van ’t Hul, een gesprek gehad met Bert Vermaas (klantenpanel Ermelo) en Gert Jan Boute (Zeewolde). Zij vertegenwoordigden de cliëntenraad van de Sociale Dienst Veluwerand. Hoofdonderwerp van gesprek was armoedebestrijding.

Net als in 2013 komen er dit jaar en in 2015 gelden beschikbaar voor armoedebestrijding. In 2013 is er, op initiatief van Progressief Ermelo, voor gekozen de gelden (13.000 euro) beschikbaar te stellen aan gezinnen met kinderen onder de 18 jaar. Dit jaar en volgend jaar komt er waarschijnlijk 3 à 4 maal zoveel geld beschikbaar.
Hoe wil je deze gelden inzetten, hoe bereik je de hele doelgroep? Juist ook de mensen waar “stille” armoede geldt; bijvoorbeeld ouderen die van weinig meer dan een AOW moeten rondkomen.

Goed om een uurtje te bomen met beide heren, ook om hun verschil in ervaring te horen over bijvoorbeeld de werkwijze en samenwerkingsverbanden in Zeewolde en die hier in Ermelo. Dank hiervoor!