Bespreking coalitieakkoord in de raadsvergadering

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0

In een speciale raadsvergadering op woensdag 7 mei werd afscheid genomen van de twee vertrekkende wethouders Nederveen en Verhagen. Daarna werd het coalitieprogramma besproken.

Ik heb namens Progressief Ermelo verteld hoe wij hier tegen aankeken.
We zijn in goede samenwerking met het CDA en de CU tot een goed resultaat gekomen. Het was voor mij persoonlijk een mooie klus om mee te mogen werken aan dit akkoord. Tevredenheid dus, maar met het besef dat er veel bezuinigd moet worden en dat dit niet altijd leuk is. Op diverse plaatsen in het dorp zal dit te merken zijn.

Het is wel goed dat we ook meer gaan samenwerken als gemeente om kosten te besparen. Verder geeft het College het goede voorbeeld door met part-time wethouders te gaan werken.

Er staan echter nog veel goede punten in het coalitie programma.
Bij het inrichten van de Westflank blijven vrijliggende fietspaden het uitgangspunt.
De lanen langs de Harderwijkerweg blijven dicht.
De klimaatvisie blijft het uitgangspunt en ons idee voor een duurzaamheidslening wordt gewoon uitgevoerd.
Het armoedebeleid wordt voortgezet.
Er is geld om te investeren in binnensport.

Tenslotte draag ik wethouder Klappe voor als wethouder namens PE. Het is mooi dat er een ervaren wethouder komt op de ingewikkelde zorgportefeuille.

Uiteraard werden er vanuit de VVD, de SGP en BBE wel opmerkingen gemaakt en er ontstond een bij vlagen leuk debat.
Het was teleurstellend dat de SGP fractie de kandidatuur van Laurens voor het wethouderschap niet wilde steunen om geloofsredenen.