Windmolens op Horst?

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0

 

De provincie Gelderland heeft in de windvisie die ze geschreven heeft ook op Horst meerdere locaties aangewezen om molens te plaatsen.
Als Progressief Ermelo vinden we het heel belangrijk dat we energie uit natuurlijke bronnen halen.
Wij willen voor nu echter vooral inzetten  op energie besparen: binnen Ermelo met de fiets,  de auto laten staan, alert zijn op de vele elektrische apparaten die we in huis hebben en daar bewust mee omgaan. Ook uit isolatie  van woningen en nieuwe woningen energie neutraal bouwen, zoals bijvoorbeeld zal gebeuren in het nieuwe bouwplan  Groevenbeek Noord, kan nog veel winst gehaald worden. Al veel woningen en gebouwen hebben zonnepanelen maar dat kan nog veel meer uitgebreid worden.

 

In de gemeenteraadsvergadering afgelopen donderdag hebben we het College opgeroepen om snel met de evaluatie van het huidige klimaatuitvoeringsprogramma te komen en het nieuwe plan tegelijkertijd te laten verschijnen.
We  willen weten of we met de maatregelen die nu genomen zijn en  genomen zullen worden voldoende resultaten halen om de klimaat doelstellingen van Ermelo te halen: energieneutraal in 2030 en klimaatneutraal in 2035.
Deze uitgangspunten zijn voor Progressief Ermelo leidend en afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie zullen we ons beraden op alternatieve wijzen van energie opwekken, dan zullen we windenergie ook niet uitsluiten als blijkt dat we zonder dit de doelstellingen niet halen.

We hebben op grond van het bovenstaande wel ingestemd met de motie tegen windmolens op Horst  maar als Progressief Ermelo de motie niet mee ondertekend omdat we eerst meer gegevens nodig hebben voor we kunnen zeggen dat we zonder windenergie de door de gemeenteraad vastgestelde klimaatdoelstellingen kunnen halen.