Veldstudie naar de uitwerking van de Wet op het Passend Onderwijs

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0

Iedere week schrijft een van de (steun)fractieleden over zijn of haar ervaringen bij Progressief Ermelo. Deze week is dat Alex Kleijnen, raadslid sinds 2010.

Ik heb mij voorgenomen een veldstudie te maken over de Wet op het Passend Onderwijs.
In al het geweld van de naderende decentralisaties (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) mag deze wet namelijk niet worden vergeten.
Genoemde wet, die op 1 augustus jl. is ingevoerd, is de opvolger van het zogenaamde ‘rugzakje’. Het was namelijk zo dat leerlingen,die extra ondersteuning nodig hadden, voorheen als het ware een rugzakje met geld meekregen. Dat gebeurde op basis van een indicatie. En de school  kon dan met dat geld extra middelen inzetten.

Maar er was veel kritiek op het systeem van het rugzakje.
Er was veel gedoe rondom het indiceren, het zou te bureaucratisch zijn. En het indiceren liep blijkbaar ook uit de hand. Statistisch bezien zouden er teveel kinderen met een rugzakje zijn. Ik heb wel eens horen verluiden 1 op de 3!
Ook zouden er verhoudingsgewijs (te) veel kinderen in het speciaal onderwijs zitten.
Met de Wet op het Passend Onderwijs gaat er het nodige veranderen.
Kortweg gezegd: De scholen moeten nu in onderling overleg regelen dat er meer leerlingen op een reguliere school onderwijs gaan volgen. Het is ook een taakstellende bezuiniging.
Ik ben benieuwd hoe dat in de praktijk uitpakt.

Inmiddels heb ik de eerste stappen gezet: ik ben op bezoek/gesprek geweest bij  basisschool RKPWA en bij het voortgezet speciaal onderwijs, het Rietschans college.
Volgende week breng ik een bezoek aan het Emaus college, eveneens voortgezet speciaal onderwijs.