Bezoek aan het Emaus College

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0

Ik vertelde jullie al eerder dat ik met een ‘veldonderzoek’ bezig ben over de recent ingevoerde Wet op het Passend Onderwijs.
In dat kader stond deze keer het Emaus College, één van de 3 scholen in het voortgezet speciaal onderwijs in onze regio, op het bezoek-programma.
Met fractiegenoot/raadslid Bea van ‘t Hul sprak ik op locatie met Birgit Bossink en Hans Boon, de managers van respectievelijk de onderbouw en bovenbouw van het Emaus College.  Het werd een boeiend gesprek.

De doelgroep van de school zijn jongeren tussen de 12 en 20 jaar.
Op dit moment telt de school zo’n 175 leerlingen waarvan circa 140 leerlingen intern verblijven. Alle kinderen hebben zogezegd een verstoorde opgroei en onderwijsgeschiedenis achter de rug. De problematiek is soms zo ernstig dat justitie zich er ook mee bemoeit.  De begeleidingsintensiteit is hoog te noemen. Er wordt nogal wat gevraagd aan pedagogische kwaliteiten van het onderwijzend personeel. Eerste opdracht is orde en veiligheid te bieden in de klas anders komt er van leren niet veel terecht.
Grootste zorg en inspanning is er op gericht de jongeren voor te bereiden op een zelfstandig maatschappelijk leven want veel van deze jongeren hebben ook geen echte achterban om op terug te vallen. Het Emaus College wil ‘branche gericht’ opleiden. De meeste kansen voor de jongeren qua toekomstig werk zijn gelegen in de groenvoorziening, de schoonmaak, horeca en hout en metaal.
Het onderwijs is dan ook voor een deel sterk praktijkgericht, zo werd ons voorgehouden, Belangrijk punt hierbij is de jongeren werknemersgedrag aan te leren alsook begeleiding op de werkplek. Anders dreigt al snel het gevaar van tussen wal en schip vallen.