De toekomst van het wonen in Ermelo

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0

Jongeren, starters, gezinnen, ouderen en kwetsbare mensen moeten ook in de toekomst gewoon in Ermelo kunnen (blijven) wonen. Daar was de gemeenteraad het afgelopen donderdag unaniem over eens. Toen werd namelijk de Woonvisie Ermelo 2014 besproken.
Tot 2020 zullen tussen de 500 en 700 nieuwe woningen gebouwd worden voor verschillende doelgroepen (gezinnen, alleenstaanden, zorgbehoevenden etc.).
In deze Woonvisie wordt niet alleen aandacht geschonken aan het bouwen van nieuwe woningen, maar ook aan het aanpassen en verbeteren van bestaande huizen.

Zo zullen er per jaar ruim 200 huizen energetisch verbeterd worden. Oftewel: oudere huizen worden geïsoleerd en voorzien van dubbelglas zodat het energieverbruik en de bijbehorende energierekening naar beneden gaat en het wooncomfort omhoog. En zullen bestaande woningen geschikt gemaakt worden voor langer zelfstandig wonen van ouderen.
Hoewel er vanuit de landelijke overheid volop ingezet wordt op het bestrijden van het zgn. scheefwonen, zal er in Ermelo ook de komende jaren nog grote behoefte zijn aan sociale huurwoningen. In de Woonvisie is daarom ook opgenomen dat deze de komende jaren nog extra gebouwd zullen worden.

N.a.v. het behandelen van deze Woonvisie is er vanuit de commissie Infrastructuur & Ruimte een werkgroep opgericht om ideeën te ontwikkelen om jongerenhuisvesting in Ermelo een positieve impuls te geven. Anneke Knoppert zit namens PE in deze werkgroep.