Exploitatie begraafplaats Varenlaan

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0

Afgelopen donderdag werd in de gemeenteraad de exploitatie van gemeentelijke begraafplaats Varenlaan besproken. Zo emotioneel een begrafenis is, zo emotioneel is er afgelopen jaren gesproken in de Ermelose raad over de exploitatie van de begraafplaats. 

Er zijn mooie dingen bereikt, woensdag 19 november a.s. is de officiële opening van het nog maar net aangelegde kindergrafgedeelte en het zogenaamde immaturenveld, een speciaal hoekje voor doodgeboren kindjes. Heel belangrijk dat ouders op deze manier op eigen wijze de nagedachtenis aan hun kindje vorm kunnen geven.

De Ermelose begraafplaats is een mooi park waarvan het onderhoud voor een deel door de gemeente betaald wordt en voor een deel door degenen die een graf kopen.
 In Ermelo hebben we enerzijds graven voor bepaalde tijd 20,30,40 jaar, die nabestaanden steeds weer met een periode kunnen verlengen. In de tarieven van verlengen is ook het onderhoud voor de begraafplaats verrekend. 
Daarnaast hebben we graven voor onbepaalde tijd. Echter, pas vanaf 2001 betalen deze mensen een toeslag waarmee ze toekomstig onderhoud afkopen. Deze toeslag wordt gestort in de zogenaamde “voorziening toekomstig onderhoud”, een spaarpot waar nu ongeveer 5 ton inzit.

Het blijkt dat 78% van de graven voor onbepaalde tijd 60 jaar of ouder is. Dus dan zit je met de kromme situatie dat slechts een klein deel van de eigenaren van de graven voor onbepaalde tijd vanaf 2001 de kosten voor onderhoud betalen. Koop je nu een graf voor onbepaalde tijd dan betaal je ook voor de oude graven. 
Daarom vinden wij het alleszins redelijk dat als nu nog mensen in deze oude graven bij begraven worden, dat kan via een zgn. herschikking – er wordt ruimte gemaakt voor nog een extra overledene -,  dat de nabestaanden alsnog mee betalen aan het onderhoud van de begraafplaats. 

Een praktijkvoorbeeld: in 1946 kon je een graf voor 30 gulden kopen, dan kun je bedenken dat je toen niet het toekomstig onderhoud voor eeuwig afgekocht hebt. 

Dus onze fractie kon het voorstel van het college goed volgen in deze om een toeslag bij “herschikkingen” te rekenen.

De fracties van CU, CDA en SGP waren het daar niet mee eens, zij hebben bij meerderheid een amendement doorgedrukt waardoor deze toeslag niet geheven mag worden. 
We vinden dit rechtsongelijkheid en kunnen die niet rijmen met solidariteit en samen de lasten dragen. Te meer daar zowel CU als CDA aangeven dat wat hun betreft de tarieven ook kostendekkend moeten zijn. Maar met een tekort van nu al 131.000 euro over 2014 op de exploitatie van de begraafplaats, zien wij dat somber in. Mede omdat het college ervoor gekozen heeft om de tarieven lager te houden door jaarlijks een bedrag uit de eerder genoemde spaarpot “voorziening toekomstig onderhoud” te halen. Dit is die pot die gevoed wordt door de graven voor onbepaalde tijd vanaf 2001. 
Dat betekent dat je deze spaarpot langzaam leeg haalt; je laat immers slechts een klein deel van de mensen eraan mee betalen. Dan kan het niet anders dan dat je op een gegeven moment weer geld uit de algemene middelen moet halen om de begraafplaats te kunnen betalen. Dat is niet kostendekkend werken! We hebben dan ook tegen het amendement gestemd en hierdoor ook tegen het hele raadsvoorstel.