Geen groen verblijfsplein voor het gemeentehuis

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0

Wel of niet parkeren op het Raadhuisplein, dat was een van de agendapunten in de raadsvergadering van afgelopen donderdag.
Sinds het vaststellen van het Centrumplan in 2012 (het plan voor de vernieuwing van de Stationsstraat en directe omgeving) zijn de meningen hierover verdeeld geweest. In eerste instantie zou de parkeermogelijkheid op het plein bewaard blijven, later heeft de wethouder laten weten dat het toch een autovrij plein zou worden omdat dit veel meer mogelijkheden zou geven voor de inrichting van een mooi, groen verblijfsplein. En nog weer later kwam de boodschap dat er misschien toch wel geparkeerd zou kunnen worden in de flanken van het plein. Niet echt duidelijk dus en zeker niet consequent.

 

Om de verwarring compleet te maken is er onlangs een informatie-/inspraakbijeenkomst geweest voor belanghebbenden waar de raadsleden niet voor uitgenodigd zijn terwijl ons meermalen toegezegd is dat wij, als Raad, inspraak zouden hebben in het definitieve ontwerp van het Raadhuisplein.
Zo is de inrichting van het Raadhuisplein dus onbedoeld (?) een politiek item geworden. Heel jammer, vooral als je bedenkt dat de vernieuwing van het centrumgebied tot nu toe een project was waar alle fracties gezamenlijk in opgetrokken zijn.

Voor ons is een groen verblijfsplein met bankjes, een waterpartij en gecombineerde kunst-/speelelementen altijd het uitgangspunt geweest. Zeker als je bedenkt dat dit het plein is waar straks het nieuwe cultuurhuis aan gelegen is. Wat is er mooier dan een plein waar de culturele instellingen gedurende het jaar gebruik van kunnen maken om exposities, voorstellingen en optredens te organiseren?
Maar nee, het belang van de centrumondernemers en de vastgoedeigenaren woog zwaarder.
Op ons voorstel om dan in ieder geval het voorste deel van het Raadhuisplein in te richten als groen verblijfsplein werd nauwelijks gereageerd. Dat zou immers ten koste gaan van misschien wel 8 van de 35 parkeerplaatsen en dat was onbespreekbaar. Zelfs een toezegging om dit in ieder geval mee te nemen in de plannen wilde de wethouder niet doen. Wij hebben daarom, net als de CU, tegen het raadsvoorstel gestemd.
Volgens ons is dit een gemiste kans voor Ermelo. Nu zitten wij straks met een ongetwijfeld keurig aangelegd plein waar behalve een heleboel auto’s en een paar bomen weinig aantrekkelijks te vinden, laat staan te doen is.