Van Zorgen vóór naar zorgen dát

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0


De Participatiewet zal per 1 januari 2015 in werking treden. Onder deze wet vallen o.a. de huidige WWB-ers ( Wet Werk en Bijstand, dus bijstandsgerechtigden) en de huidige WSW-ers (Wet Sociale werkvoorziening). Per 1 januari vallen ook de nieuwe mensen met een arbeidsbeperking die niet meer mogen instromen in de Sociale Werkvoorziening onder deze wet.  De huidige Sociale Werkvoorzieningen als Proson en Inclusief Groep gaan op slot voor nieuwe mensen. Dit is geen keuze van de gemeente, maar opgelegd door de rijksoverheid. Er moet bezuinigd worden én iedereen moet zoveel mogelijk meedoen, participeren, in het reguliere werkveld.
De Sociale Dienst Veluwerand (SDV) zal  de hoofduitvoerder zijn voor Ermelo.
Over de Participatiewet valt veel te zeggen, we hebben een aantal hoofdpunten eruit gehaald:

Voor Progressief Ermelo zijn de mensen leidend. Er moet sprake zijn van maatwerk, waarbij gekeken moet worden welke ondersteuning deze man/vrouw nodig heeft om verder te komen. De burger wordt geacht  zelf gebruik te maken van eigen netwerk en contacten om aan nieuw werk te komen. In onze optiek valt daar voor de Sociale Dienst ook nog winst te halen. Ook zij moeten een enorme omslag maken van zorgen vóór naar zorgen dát. Dus zorgen dat de voorwaarden dusdanig zijn, dat de burger een stap verder kan maken op weg naar participatie.
Speciale aandacht hebben we gevraagd voor het behoud van de Proson-plaatsen. Proson biedt zeer specialistische arbeidsaanpassingen. Ze zijn erop ingesteld om voor mensen met een visuele beperking de werkomgeving en het werk  dusdanig  aan te passen, dat ook iemand met weinig of geen zicht kan werken. Zonde als dat verloren zou gaan.
Ook de Inclusief Groep heeft veel ervaring en expertise, juist ook voor de groep mensen die ver van de arbeidsmarkt afstaan.
Ons pleidooi is om over instituutsmuren heen vooral gebruik te maken van alle expertise en ervaring  die we in deze regio in huis hebben en waar Ermelo zelfs aandeelhouder van is, zoals de Inclusief Groep.

Eerder dit najaar waren collega raadslid Alex Kleijnen en ik op bezoek bij het Emaus College. Zij attendeerden ons op een risico van de Participatiewet: vanaf 1 januari krijgen alleen 100% arbeidsongeschikten een Wajong-uitkering. Eerder kregen studenten en leerlingen vanaf 18 jaar met een gedeeltelijke  arbeidsbeperking ook een kleine uitkering. Deze groep kan vaak niet zoals veel andere jongeren een bijbaantje nemen als vakkenvuller of horecamedewerker naast hun schoolopleiding. Dus ze blijven afhankelijk van ouders. Er is echter ook een groep jongeren wiens ouders niet de middelen hebben om ze te ondersteunen. Dan is de kans groot dat een deel van deze jongeren stopt  met hun opleiding om toch weer recht te kunnen maken op een Wajong-uitkering.  Immers, zonder een goede opleiding zullen ze hun (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid niet achter zich kunnen laten.  We hebben extra aandacht voor deze groep gevraagd.

Er zullen zoveel mogelijk mensen in reguliere banen bij reguliere werkgevers moeten gaan werken.  We weten dat de wethouder al druk doende is met contacten leggen en de werkgevers warm te maken hiervoor. Er moeten hiervoor in heel Nederland 125.000 banen gecreëerd gaan worden. Er zijn in Ermelo een aantal  werkgevers die al langer mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen, maar er zijn er ook nog, en dat snappen we helemaal, die koudwatervrees hebben.
Daarbij wordt er wel gedreigd naar werkgevers met meer dan 25 werknemers met een boete van 5000 euro als ze op termijn geen baan creëren…… Dat lijkt ons niet de juiste insteek.

Progressief Ermelo roept bij deze dan ook iedereen op om mee te helpen om banen te creëren. Vertel werkgevers welke steun ze kunnen ontvangen, maak gebruik van uw eigen netwerk en probeer werkgevers te enthousiasmeren:

Vertel over de loonkostensubsidie die een werkgever kan ontvangen als een werknemer niet voor 100% loonwaarde kan werken
Vertel over de begeleiding op de werkplek van werknemer én werkgever
Vertel over de mogelijkheid tot een proefplaatsing
Vertel over de no-risk polis als de werknemer een hoger risico op ziekte heeft

Kortom, laten we samen in Ermelo gaan van zorgen vóór naar zorgen dát!
Via deze link kunt u de in dit artikel besproken beleidsnota en de verordeningen nalezen (agendapunten 7 en 8)