Algemene Beschouwingen, Begroting 2015 en het Collegeprogramma

geplaatst in: Algemeen | 0

Op donderdag 8 januari is de nieuwe begroting besproken en vastgesteld.
Normaal gebeurt dat in de maand oktober van het voorafgaande jaar. Dit jaar was dit niet mogelijk, omdat het programma van het nieuwe College er niet op tijd in verwerkt kon worden. Volgens traditie zijn er ook Algemene Beschouwingen gehouden.

Ik heb namens Progressief Ermelo onder andere aandacht gevraagd voor het onderhoud van fietspaden, het tijdig aan de gang gaan met de omvorming van Kerkdennen, het behalen van de klimaatdoelstellingen en de noodzaak iets voor de binnensport te doen.

Het punt Kerkdennen leverde nog wat discussie op.

Het College heeft gepland om in 2017 een plan te maken voor Kerkdennen. PE, maar ook de oppositiepartijen VVD en BBE, vinden dit eigenlijk te laat. Als je in 2017 pas een plan hebt duurt het als het een beetje tegen zit tot 2018 voor er daadwerkelijk iets kan gebeuren. Dat lijkt onze fractie niet goed. Kerkdennen is een heet hangijzer binnen Ermelo, met name door de verkeersafwikkeling en de vrachtwagens. Uiteindelijk deed de wethouder de toezegging om over twee maanden te komen met een voorstel voor een andere planning. Dit voorstel wachten we even af.

Uiteraard hebben we ook een aantal positieve punten benoemd die in de begroting verwerkt zijn.
Zo handhaven we de klimaat- en energiedoelstellingen, we faciliteren respijtzorg voor mantelzorgers, vrij liggende fietspaden langs de Westflank van Ermelo (Volenbeekweg, Arendlaan, Oude Nijkerkerweg) blijft het uitgangspunt, de duurzaamheidslening gaat er eindelijk komen en het College geeft het goede voorbeeld door ook op zich zelf te bezuinigen (in formatie).
Op korte termijn zien we voorstellen van het College over de invulling van het armoedebeleid en voor de besteding van de extra gelden voor de huishoudelijke hulp tegemoet.