Markt 2.0

geplaatst in: Algemeen | 0

Het lijkt er nu eindelijk van te komen: een opknapbeurt voor het gebied rond de Markt, de Plus/bibliotheek en de achterkant van de Aldi. In de raadsvergadering van donderdag 26 maart is besloten dat de plannen voor dit gebied verder uitgewerkt kunnen gaan worden.
Het zijn grootse plannen die in delen uitgevoerd zullen gaan worden. De aanpassingen aan de bestaande bebouwing en de uitbreiding aan de kant van wat nu nog de parkeerplaats tussen de Aldi en de INGbank is, zal door particuliere partijen gedaan worden. De openbare ruimte (parkeerplaats) komt voor rekening van de gemeente Ermelo. Door een grootscheepse herinrichting van de parkeerplaats moeten er voldoende parkeerplaatsen bijkomen om aan de geldende parkeernormen te voldoen.

Wat Progressief Ermelo betreft is het een goede zaak dat dit nu niet bepaald mooiste plekje van het centrum opgeknapt gaat worden. Hoe e.e.a. er precies uit komt te zien is nog niet bekend. De plannen voor het Aldi-blok zullen zoals het er nu naar uitziet in mei voorgelegd worden aan de commissie Infrastructuur & Ruimte. Bij deze plannen zal ook een beeldkwaliteitsplan zitten, zodat wij als commissieleden en later als gemeenteraad kunnen beoordelen of de plannen passen in de omgeving. Ditzelfde zal gebeuren voor de verbouwing van het Plus/bibliotheekblok en het voorgestelde Paviljoen aan de zijde van het gemeentehuis.
Hoewel wij positief zijn over de plannen zoals deze nu voor ons liggen, is er ook een punt van zorg waarvoor wij aandacht gevraagd hebben. Dit betreft de vele volgroeide bomen op de Markt. Het lijkt zoveel makkelijker om alle bomen die ‘in de weg’ staan te verwijderen en na aanleg van de parkeerplaats her-en-der een paar nieuwe kleine boompjes te planten. Wij denken echter dat dit de uitstraling van deze ruimte zeker niet ten goede zal komen. Een paar nieuwe, kleine boompjes hebben immers niet dezelfde uitstraling als een diverse verzameling van grote, volwassen bomen. Daarom hebben wij de wethouder gevraagd om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn om bestaande bomen te hergebruiken.
Onze bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar het groepje monumentale eiken op de hoek van het Plus/bibliotheekpand. Deze eiken maakten eens onderdeel uit van een grote rij bomen welke allemaal verdwenen zijn bij de aanleg van dit terrein. Het zou toch wel heel erg jammer zijn als ook deze laatste eiken nu het veld moeten ruimen ten koste van een paar parkeerplaatsen!