Boeren, burgers en buitenlui

geplaatst in: Algemeen | 0


Eind maart waren de colleges en gemeenteraden van Ermelo, Putten en Nijkerk uitgenodigd voor een Melkcafé, georganiseerd door Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Veluwerand. Deze werd gehouden op de Veldhoef, een prachtige monumentale boerderij uit midden 19de eeuw, in het buitengebied van Putten.
Tijdens de bijeenkomst werd er gesproken over de (on)mogelijkheden van boeren binnen bestemmingsplannen en de zorgen die er leven door het toenemend aantal burgerwoningen in het buitengebied. Ook hebben een tweetal boeren verteld over hun boerenbedrijven. Omdat consumenten tegenwoordig vaak bewuster kijken naar waar hun voedsel vandaan komt en hogere eisen stellen aan dierenwelzijn, is het zaak voor de boeren om hier op in te spelen. Dit zou kunnen betekenen dat stallen uitgebreid moeten worden; niet om plaats te bieden aan meer dieren, maar om meer ruimte te bieden aan de al aanwezige dieren. Dit is niet altijd mogelijk binnen bestaande bestemmingsplannen.

Een uitbreiding met als doel om dierenwelzijn te verbeteren, is iets waar volgens Progressief Ermelo welwillend naar gekeken moet worden. De zorg dat de toename van burgerwoningen in het buitengebied, de zgn. functieverandering, zulke uitbreidingen belemmert is niet ongegrond en moet bij iedere aanvraag goed onderzocht worden.

Twee weken geleden zijn een vijftal (steun)fractieleden op werkbezoek geweest bij buurtvereniging Horst & Telgt. Onder leiding van twee bestuursleden hebben wij eerst een rondje gefietst langs een paar plaatsen die op dit moment in de belangstelling staan: o.a. de Slagsteeg met zijn smalle rijweg en dus gevaarlijke situatie voor (schoolgaande) fietsers, de afgesloten rotonde bij Groot Horloo, de voorgestelde locatie voor de nieuwe dassenburcht en de nieuwbouw van De Goede Herderschool. Na de fietstocht is er nog gesproken over het buurtplan waar op dit moment hard aan geschreven wordt.

Beide werkbezoeken liggen volgens sommige mensen blijkbaar niet zo voor de hand voor een partij als de onze. Men is verrast, eigenlijk meer verbaasd, wanneer wij belangstelling tonen voor het buitengebied en de bewoners. Dat is best raar, want als er één partij is die zich altijd volop inzet voor de natuur, het milieu en het behoud hiervan is het de onze wel. Ook wíj vinden het belangrijk dat het buitengebied een echt buitengebied blijft met werkende boerderijen en koeien in de wei. Deze zaken hoeven elkaar ook helemaal niet dwars te zitten, integendeel zelfs. Ze kunnen, en moeten, elkaar juist versterken!