Herinrichting Oude Telgterweg

geplaatst in: Algemeen | 0


In 2014 is het GVVP, Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan vastgesteld. Daarin is besloten dat de Oude Telgterweg tussen de spoorwegovergang en de Volenbeekweg opgewaardeerd moet worden van een 30 km naar een 50 km straat.
De bijbehorende motivering (hoop?) van de gemeente daarbij is dat het (vracht-)verkeer van en naar Kerkdennen dan beter over Ermelo verspreid zal worden. Nu gaat dit voornamelijk over de Hamburgerweg met alle drukte en gevolgen voor de aanwonenden daar.
Deze maand zijn we in de raad bezig geweest met het Project Initiatie Document (PID) Oude Telgterweg, wat een eerste aanzet is tot de herinrichting is van de Oude Telgterweg.
Inmiddels hebben de aanwonenden zich verenigd en een vertegenwoordiging is aan de slag gegaan om hun belang te behartigen.

Voor Progressief Ermelo spelen er 3 hoofdpunten:
Het betrekken van aanwonenden, de besluiten van Putten en het in gesprek gaan met het Puttens college en het onderzoek naar de toekomstige verkeersstromen.

Op 5 februari hebben we een PE-borrel georganiseerd voor de aanwonenden in de bestuurskamer van EFC ’58. De opkomst en de inbreng van de aanwonenden was zo groot dat we de tijd hard nodig hadden en niet verder gekomen zijn dan de koffie. De aanwonenden zijn blij met onze attentie op dit onderwerp en ze willen graag betrokken worden en meedenken.
Volgens het PID zouden de aanwonenden pas betrokken zouden worden in september terwijl de raad al in juni de afwegingsnotitie beoordeeld heeft met de verschillende opties daarin. Dit vinden wij veel te laat. In onze optiek moeten aanwonenden en direct betrokkenen aan het begin van een proces staan. Daarmee kun je een breed gedragen besluit nemen. Mede op aangeven van de aanwonenden hebben heeft PE met BBE, CU en CDA een motie ingediend om een derde variant voor een nieuwe weg te onderzoeken: het tracé lopend langs de spoorlijn, achter de sportvelden langs.
De andere 2 varianten zijn: het verbreden van de huidige weg en deze duurzaam veilig inrichten en een nieuwe weg door het groen, langs of ter hoogte van het huidige fietspad.

Putten
In onze buurtgemeente denkt men na over hoe het verkeer van en naar de snelweg geleid kan worden en daarmee buurtschap Steenenkamer ontziet. Het is nog niet helemaal duidelijk welk besluit Putten gaat nemen, maar het is aannemelijk dat ze de route van Ermelo naar oprit Nulde zo verkeersluw mogelijk gaan inrichten. Dit heeft grote consequenties voor het verkeer in Ermelo rond de Westflank. Het verkeer richting Zwolle zal in onze optiek de route via de Kolbaanweg naar Harderwijk en dan de snelweg op, wel weten te vinden. Het overig verkeer dat richting Amersfoort wil zal veel meer gaan zwerven via Horst, Telgterweg, Schaapsdijk, Horsterweg en/of Heidelaan. Allemaal wegen die niet geschikt zijn voor veel vrachtverkeer. Hier maken we ons zorgen om, we hebben de wethouder in de raadsvergadering daarom nadrukkelijk verzocht om deze potentiële verkeersstromen te onderzoeken. Wat we willen weten is wat de verwachte verkeersstromen zijn en wat welk tracé daarin gaat oplossen. Onze fractie wil komende zomer een goede afweging kunnen maken en daarvoor hebben we deze gegevens nodig.
Daarnaast hebben we de wethouder nadrukkelijk gevraagd om het gesprek met Putten aan te gaan en toe te werken naar een gezamenlijke oplossing. Er is een gedeeld belang; Putten is er immers ook bij gebaat als het sluipverkeer vanaf Horst, via de Riebroekseweg, niet meer binnendoor naar Nulde rijdt.
De wethouder heeft ons toegezegd dit gesprek aan te gaan en ook in gesprek te zullen blijven. Deze toezegging was voor ons voldoende sterk zodat we geen noodzaak meer zagen de motie die hiertoe opriep te ondersteunen.