Global Goals en gelijke rechten voor vrouwen

geplaatst in: Algemeen | 0

globalgoals-800 (2)door René Arts – Waarom moeten wij In Ermelo iets doen aan doelen die gelden op Wereldniveau? Waarom vindt de SGP gelijke rechten voor vrouwen niet belangrijk? Dit waren twee belangrijke vragen in de raadsvergadering van donderdag 17 maart, naar aanleiding van een door CU, Progressief Ermelo en VVD ingediende motie om de Global Goals als gemeente te ondersteunen.

Deze Global Goals zijn doelen die in 2015 door de Verenigde Naties zijn vast gesteld als opvolger van de wat bekendere Millenniumdoelen. Die Millenniumdoelen gingen echter vooral over armoedebestrijding in het Zuidelijk deel van de wereld. De Global Goals zij veel breder van opzet en gaan bijvoorbeeld over duurzaamheid, gelijke rechten voor vrouwen, milieu, ongelijkheid en armoedebestrijding. De Verenging van Nederlandse gemeenten heeft alle gemeenten gevraagd een bijdrage te leveren aan deze Global Goals.

Dat houdt niet in dat we in Ermelo allemaal nieuwe zaken moeten bedenken. Het gaat er ook niet om dat de gemeente nu zelf van alles moet gaan doen. Er gebeurt al veel wat bijdraagt aan het behalen van de Global Goals. We hebben onder andere de jaarlijkse Afvalopruimdag, hebben een Boomplantdag en de Wereldwinkel levert een bijdrage aan de bewustwording van de economische ongelijkheid in de wereld. Deze voorbeelden geven al aan dat de gemeente het niet allemaal alleen moet doen, maar juist samen met burgers en organisaties. En natuurlijk kunnen ook bedrijven meedoen, bijvoorbeeld door de omgeving schoon te houden of door zonnepanelen te plaatsen. Progressief Ermelo zal de Global Goals gebruiken om haar politieke keuzes aan af te meten.

Overigens werd de motie door bijna de hele gemeenteraad gesteund. Alleen de SGP deed niet mee. De partij heeft niet zoveel met gelijke rechten voor vrouwen en meisjes, wat ook één van de Global Goals is. Progressief Ermelo heeft veel moeite met een dergelijke standpunt. Er is op het gebied van gelijke rechten voor vrouwen op internationaal niveau, maar ook in ons eigen land, nog veel te bereiken. Ik ben blij dat in elk geval binnen Progressief Ermelo vrouwen een prominente plek innemen; zowel in de raadsfractie als binnen het bestuur.