Een mooi strand op een mooie locatie

geplaatst in: Algemeen | 0

IMG_0026door Anneke Knoppert – Het is er eindelijk van gekomen. Door het vaststellen van het masterplan Strand Horst is een grote stap genomen om allerhande ontwikkelingen in dit gebied mogelijk te maken. Een hotel, een evenementenhal, uitbreiding van bestaande horeca- en recreatiebedrijven, aanpassingen aan de jachthaven en het toestaan van meer verblijfsrecreatie. Ook zal het hele gebied van Strand Horst opgeknapt worden, iets wat hard nodig is omdat het er op veel punten wat oud en versleten uitziet.

Zijn we dan nu klaar en kan er begonnen worden met bouwen? Nee, dat nog niet. Eerst zal er een bestemmingsplan met een bijbehorend beeldkwaliteitsplan opgesteld moeten worden. Hierin wordt o.a. vastgelegd wat de grootte en de exacte invulling mogen zijn én, minstens net zo belangrijk, aan welke voorwaarden het uiterlijk moet voldoen. Pas als dat bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen en daarna goedgekeurd is door de raad, kan er begonnen worden met het bouwen.

Als fractie hebben we uitgebreid gesproken over wat dit masterplan mogelijk gaat maken in de toekomst, waarbij we steeds het voor ons belangrijkste punt voor ogen hebben gehouden: een ruim, toegankelijk, openbaar zandstrand met ligweide met voorzieningen als toiletten, speeltoestellen en een fietsenstalling. Dat dit strand niet weggestopt dient te worden achter een van de gebouwen lijkt logisch, maar hebben we toch maar vast gelegd met een amendement. Gelukkig was vrijwel de voltallige raad het hier mee eens, dus dit geeft een duidelijk signaal af aan Leisurelands, eigenaar van dit gebied.