Sociaal Domein

geplaatst in: Algemeen | 0

Jaantje-website200door Jaantje Vink – Komende raadsvergadering staat de Verordening Adviesraad Sociaal Domein op de agenda. Het is de grondlegger, de structuur waarmee we de komende tijd gaan werken in Ermelo. Hierbij zijn de eigen ervaringen van betrokkenen van groot belang. Gelukkig hebben we een Adviesraad Sociaal Domein die de gemeenteraad wil adviseren! De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit betrokken, deskundige mensen die advies geven aan de gemeenteraad uit eigen ervaringen en deskundigheid. Die adviezen gaan over de volgende zes levensgebieden:

  1. (Zelfstandig) wonen en woonomgeving (buurt)
  2. Werk, dagbesteding, vrijwillige inzet en opleiding
  3. Ontmoeting, sociale contacten, maatschappelijk deelnemen en vrije tijd
  4. Opvoeden en opgroeien
  5. Gezondheid en mobiliteit

6. Inkomen, financiën en armoedebeleid

Ook mijn eigen ervaring is dat we moeten omzien naar elkaar. De maatschappij verhardt, de zwakkeren hebben steeds minder te besteden. Juist het contact houden met mensen die snel uit de samenleving worden uitgesloten is cruciaal. Als we allemaal ons best doen ziet de wereld er beter uit. Niet mensen uitsluiten maar insluiten; dat is het motto van Progressief Ermelo, op alle maatschappelijke terreinen!

Kinderen moeten op school mee kunnen doen met het uitje en lid kunnen zijn van een sportvereniging. Kinderen in een huiselijk geweldsituatie moeten beschermd worden. Er moet aandacht zijn voor seksueel geweld achter de voordeur. Een veilige omgeving voor een kind is nummer 1. Ook de aandacht voor kinderen is erg belangrijk. Het luisteren naar kinderen. Aandacht is liefde voor het kind.

Fijn dat we hier in Ermelo ook jonge asielzoekers uit oorlogsgebieden mogen opvangen! Ik hoop dat ze hier tot rust mogen komen. Sommigen hadden 48 uur in de bus rond gereden voor ze in Ermelo arriveerden! De coördinatie van het COA in Nederland kan ook nog verbeteren!

Goed dat we in Ermelo zoveel vrijwilligers hebben die de handen uit de mouwen willen steken!