Verkeersperikelen

geplaatst in: Algemeen | 0

img_2204De aankondiging van het college om een aantal wegen in Ermelo Noord te ontdoen van afzettingen (Prins Hendriklaan) en de maximum toegestane snelheid te verhogen (deel Julianalaan en Nassaulaan en de Jacob Catslaan) om hiermee een betere doorstroming van het verkeer in dit deel van Ermelo te bevorderen, leverde veel vragen op. Had het college wel goed geluisterd naar aanwonenden? Worden gemaakte afspraken geschonden? Mag het college dit zelf besluiten? Heeft de raad wel inspraak gehad?

 

Om met de laatste vraag te beginnen: Progressief Ermelo vindt van wel. De raad heeft op meerdere momenten gelegenheid gehad om haar mening te geven op deze plannen. Bij de bespreking van het coalitieakkoord en het daaruit vloeiende collegeprogramma, bij de bespreking van het GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan) en bij de Algemene Beschouwingen. Bij al deze momenten was een ruime meerderheid van de raad het eens met de plannen. Dat de VVD en BBE de raadsvergadering van 15 september aangrepen om de al genomen beslissingen nogmaals te bespreken en zodoende de indruk te wekken bij de belanghebbenden dat alles nog ‘open’ lag was misleidend en populistisch. Ze hadden beter uit kunnen leggen dat wanneer de belanghebbenden het gevoel hebben dat zaken niet naar behoren gegaan zijn en besluiten niet democratisch genomen zijn, zij het recht hebben hier bezwaar tegen te maken. Dat zou volgens Progressief Ermelo een eerlijker reactie geweest zijn.