Programmabegroting 2017-2020

geplaatst in: Algemeen | 0

bankjeDoor het vaststellen van de Programmabegroting 2017-2020 geeft de gemeenteraad aan hoeveel geld er de komende jaren aan welke zaken uitgegeven mag worden door het college van B&W. Net zoals de andere politieke partijen in de raad, heeft Progressief Ermelo laten weten wat zij belangrijk vindt.

 

Allereerst vinden wij dat er meer tijd, geld en aandacht besteed moet worden aan de fietspaden. Het onderhoud hiervan laat op veel plaatsen te wensen over en dat kan niet wanneer je jezelf als toeristische en duurzame gemeente presenteert. Bovendien leveren slecht onderhouden fietspaden gevaar op voor de gebruikers, waaronder de vele scholieren die vanuit de buurtschappen naar Groevenbeek fietsen. In het 2e kwartaal van 2017 komt er een overzicht van de staat van onderhoud van fietspaden in Ermelo, waarna er besloten wordt hoe dit probleem aangepakt gaat worden.

 

Wanneer er nu eindelijk tijdelijke woningen komen was een andere vraag van PE. Hoewel meerdere keren toegezegd ‘dat ze er nu echt heel snel zullen komen’, is er nog niets gebeurd. Het college zegt dat het gaat om twee bestaande locaties en een onbebouwde, maar dat nog niet duidelijk is wanneer deze beschikbaar komen. Dat is jammer, want er is grote behoefte aan tijdelijke huisvesting van jongeren, vergunninghouders en anderen die door omstandigheden tijdelijk een woning nodig hebben.

 

Onze oproep om het geld dat de gemeente tot nu toe overgehouden heeft bij de uitvoering van de sociale taken hiervoor te behouden werd ondersteund door het college. Voor bijvoorbeeld de Jeugdzorg is het moeilijk om in te schatten hoeveel geld er nodig is en het kan niet zo zijn dat wij het overgebleven geld nu voor andere zaken gebruiken en straks hiervoor te kort komen.

 

Omdat het belangrijk is dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen is het belangrijk dat zij zelf hun boodschappen kunnen doen, naar de dokter en de apotheek kunnen gaan en naar bijvoorbeeld de activiteitencentra van Welzijn Ermelo. Daarom moeten er volgens ons op deze veelgebruikte looproutes meer zitbankjes komen; om de paar honderd meter. Gelukkig ziet het college daar ook de noodzaak van in en gaat zij samen met het leefbaarheidsteam en de ouderen zelf uitzoeken waar deze (extra) bankjes het beste kunnen komen te staan.