Netwerkgemeente

geplaatst in: Algemeen | 0

door René Arts – In de Raadsvergadering van 14 december is gesproken over Ermelo als netwerkgemeente. Dit gaat over een andere manier van werken door de gemeente, o.a. om de inwoners van Ermelo meer te betrekken bij het tot stand komen van beleid, de uitvoering daarvan en het maken van plannen voor hun directe omgeving.

Als je kijkt naar het raadsvoorstel kun je er eigenlijk niets op tegen hebben, want zoals het staat opgeschreven is het een vrij nietszeggend voorstel, gebaseerd op een voor Ermelo gemaakt onderzoeksrapport wat in onze ogen niet echt representatief is (vb.: 51% van bevraagde inwoners is minimaal HBO-opgeleid wat niet overeenkomt met de werkelijkheid). Het onderzoek geeft ook aan dat 40% van de inwoners helemaal geen extra participatie wil en tevreden is over de al jaren gebruikte methoden van inloopbijeenkomsten, werk- en klankbordgroepen. Ook weten inwoners de gemeente prima te vinden bij plannen die hen direct aangaan zoals bouwplannen in de directe omgeving.

Dit roept de vraag op of we niet iets aan het doen zijn waarvan wij dénken dat de inwoners dat willen…